హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్ ట్రెక్కింగ్ పూర్తి వివరాలు ,Complete Details of Himachal Pradesh State Trekking

హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్ ట్రెక్కింగ్ పూర్తి వివరాలు ,Complete Details of Himachal Pradesh State Trekking

 

హిమాచల్ ప్రదేశ్ భారతదేశం యొక్క ఉత్తర భాగంలో ఉన్న ఒక పర్వత రాష్ట్రం, ఇది ప్రకృతి సౌందర్యం, సాహస కార్యకలాపాలు మరియు ట్రెక్కింగ్ అవకాశాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. రాష్ట్రం అనేక రకాల ట్రెక్కింగ్ మార్గాలను అందిస్తుంది, ఇవి సులభతరం నుండి సవాలుగా ఉంటాయి, ఇవి పచ్చని అడవులు, సుందరమైన లోయలు, మెరిసే ప్రవాహాలు మరియు మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాల గుండా ట్రెక్కర్లను తీసుకువెళతాయి.

హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని కొన్ని ప్రసిద్ధ ట్రెక్కింగ్ మార్గాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

హంప్టా పాస్ ట్రెక్:

హంప్టా పాస్ ట్రెక్ అనేది కులు లోయలోని పచ్చని అడవులు, ఆల్పైన్ పచ్చికభూములు మరియు మెరిసే ప్రవాహాల గుండా ట్రెక్కర్లను తీసుకువెళ్లే ఒక మోస్తరు స్థాయి ట్రెక్. ఈ ట్రెక్ జోబ్రా నుండి మొదలై ఛత్రులో ముగుస్తుంది, 4 రోజుల్లో దాదాపు 35 కి.మీ. హంప్తా పాస్ (4270 మీ) దాటడం, సహజమైన చంద్రతాల్ సరస్సును సందర్శించడం మరియు కులు లోయలోని విచిత్రమైన గ్రామాలను అన్వేషించడం ట్రెక్‌లోని ముఖ్యాంశాలు.

బియాస్ కుండ్ ట్రెక్:

బియాస్ కుండ్ ట్రెక్ అనేది ఒక బిగినర్స్-లెవల్ ట్రెక్, ఇది ట్రెక్కర్లను నది జన్మస్థలంగా భావించే బియాస్ నది యొక్క మూలానికి తీసుకువెళుతుంది. ట్రెక్ సోలాంగ్ వ్యాలీ నుండి మొదలై 2 రోజుల్లో దాదాపు 16 కి.మీ. ట్రెక్ యొక్క ముఖ్యాంశాలు అద్భుతమైన సోలాంగ్ లోయను సందర్శించడం, ధుండిలోని పచ్చికభూములను అన్వేషించడం మరియు మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాలతో చుట్టుముట్టబడిన బియాస్ కుండ్ సరస్సుకి ట్రెక్కింగ్ చేయడం వంటివి ఉన్నాయి.

పిన్ పార్వతి పాస్ ట్రెక్:

పిన్ పార్వతి పాస్ ట్రెక్ అనేది స్పితి వ్యాలీ యొక్క ఎత్తైన ఎడారి, పార్వతి లోయలోని పచ్చని అడవులు మరియు పిన్ పార్వతి పాస్‌లోని మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాల గుండా ట్రెక్కర్లను తీసుకువెళ్ళే ఒక సవాలుగా ఉండే ట్రెక్. ట్రెక్ కాజా నుండి ప్రారంభమై మణికరణ్‌లో ముగుస్తుంది, 11 రోజులలో దాదాపు 100 కి.మీ. పిన్ పార్వతి పాస్ (5319 మీ) దాటడం, సహజమైన చంద్రఖని పాస్‌ను సందర్శించడం మరియు పార్వతి లోయలోని విచిత్రమైన గ్రామాలను అన్వేషించడం ట్రెక్‌లోని ముఖ్యాంశాలు.

ఖీర్గంగా ట్రెక్:

ఖీర్గంగా ట్రెక్ అనేది పార్వతి లోయలోని పచ్చటి అడవులు మరియు పచ్చికభూముల గుండా ట్రెక్కర్లను తీసుకువెళ్లే సులభమైన స్థాయి ట్రెక్. ట్రెక్ బర్షైనీ నుండి మొదలై 2 రోజుల్లో దాదాపు 12 కి.మీ. ట్రెక్‌లోని ముఖ్యాంశాలు నిర్మలమైన పార్వతి నదిని సందర్శించడం, పార్వతి లోయలోని విచిత్రమైన గ్రామాలను అన్వేషించడం మరియు ఔషధ గుణాలు కలిగి ఉన్నాయని విశ్వసించే ఖీర్‌గంగా వేడి నీటి బుగ్గలకు ట్రెక్కింగ్ చేయడం.

Read More  పాము భయం వున్నవారు దర్శించాల్సిన కుడుపు శ్రీ అనంతపద్మనాభస్వామి,Kudupu Sri Anantha Padmanabhaswamy Temple is a must-visit for those who fear snakes

హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్ ట్రెక్కింగ్ పూర్తి వివరాలు ,Complete Details of Himachal Pradesh State Trekking

 

ట్రయండ్ ట్రెక్:

ట్రయండ్ ట్రెక్ అనేది ట్రెక్కర్లను ట్రౌండ్ హిల్ పైకి తీసుకెళ్లే ఒక బిగినర్స్-లెవల్ ట్రెక్, ఇది ధౌలాధర్ శ్రేణి మరియు కాంగ్రా లోయ యొక్క అద్భుతమైన వీక్షణలను అందిస్తుంది. ట్రెక్ మెక్‌లియోడ్‌గంజ్ నుండి మొదలై 1-2 రోజుల్లో దాదాపు 9 కి.మీ. ట్రెక్‌లోని ముఖ్యాంశాలు మెక్‌లియోడ్‌గంజ్ అనే విచిత్రమైన పట్టణాన్ని సందర్శించడం, ధరమ్‌కోట్‌లోని పచ్చని అడవుల గుండా ట్రెక్కింగ్ చేయడం మరియు ట్రియుండ్ హిల్ పైభాగంలో క్యాంపింగ్ చేయడం వంటివి ఉన్నాయి.

ఇంద్రహర్ పాస్ ట్రెక్:

ఇంద్రహర్ పాస్ ట్రెక్ అనేది ధౌలాధర్ శ్రేణిలోని పచ్చని అడవులు, ఆల్పైన్ పచ్చికభూములు మరియు మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాల గుండా ట్రెక్కింగ్ చేసేవారిని తీసుకువెళ్లే ఒక మోస్తరు స్థాయి ట్రెక్. మెక్‌లియోడ్‌గంజ్ నుండి ట్రెక్ ప్రారంభమై 4-5 రోజుల్లో దాదాపు 35 కి.మీ. ట్రెక్‌లోని ముఖ్యాంశాలు ఇంద్రహార్ పాస్ (4342 మీ) దాటడం, నిర్మలమైన లహేష్ గుహలను సందర్శించడం మరియు కాంగ్రా లోయలోని విచిత్రమైన గ్రామాలను అన్వేషించడం.

సార్ పాస్ ట్రెక్:

సార్ పాస్ ట్రెక్ అనేది పార్వతి లోయలోని పచ్చని అడవులు, ఆల్పైన్ పచ్చికభూములు మరియు మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాల గుండా ట్రెక్కర్లను తీసుకునే ఒక మోస్తరు స్థాయి ట్రెక్. ట్రెక్ కసోల్ నుండి ప్రారంభమవుతుంది మరియు 4-5 రోజులలో 35 కి.మీ. ట్రెక్‌లోని ముఖ్యాంశాలు సార్ పాస్ (4200 మీ) దాటడం, ప్రశాంతమైన తోష్ గ్రామాన్ని సందర్శించడం మరియు పార్వతి లోయలోని విచిత్రమైన గ్రామాలను అన్వేషించడం.

గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ ట్రెక్:

గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ ట్రెక్ అనేది గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ యొక్క పచ్చని అడవులు మరియు పచ్చికభూముల గుండా ట్రెక్కర్లను తీసుకువెళ్లే ఒక మోస్తరు స్థాయి ట్రెక్. ఈ ట్రెక్ గుషాయిని నుండి మొదలై 4-5 రోజుల్లో దాదాపు 50 కి.మీ. ట్రెక్‌లోని ముఖ్యాంశాలు సహజమైన తీర్థన్ వ్యాలీని సందర్శించడం, గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్‌లోని దట్టమైన అడవుల గుండా ట్రెక్కింగ్ చేయడం మరియు ఈ ప్రాంతంలోని విచిత్రమైన గ్రామాలను అన్వేషించడం.

బారా భంగల్ ట్రెక్:

బారా భంగల్ ట్రెక్ అనేది బారా భంగల్ ప్రాంతంలోని మారుమూల లోయలు, ఎత్తైన ప్రదేశాలు మరియు మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాల గుండా ట్రెక్కింగ్ చేసేవారిని తీసుకువెళ్లే ఒక సవాలుగా ఉండే ట్రెక్. ట్రెక్ మనాలి నుండి మొదలై కులులో ముగుస్తుంది, 12-14 రోజుల్లో దాదాపు 110 కి.మీ. కలిహాని పాస్ (4800 మీ) దాటడం, సహజమైన బారా భంగల్ గ్రామాన్ని సందర్శించడం మరియు కులు లోయలోని విచిత్రమైన గ్రామాలను అన్వేషించడం ట్రెక్ యొక్క ముఖ్యాంశాలు.

Read More  తిరువానైకావల్ జంబుకేశ్వర్ ఆలయం చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full details of Thiruvanaikaval Jambukeswarar Temple

హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్ ట్రెక్కింగ్

హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్ ట్రెక్కింగ్ పూర్తి వివరాలు ,Complete Details of Himachal Pradesh State Trekking

 

చందర్‌ఖని పాస్ ట్రెక్:

చందర్‌ఖని పాస్ ట్రెక్ అనేది కులు లోయలోని పచ్చని అడవులు, ఆల్పైన్ పచ్చికభూములు మరియు మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాల గుండా ట్రెక్కింగ్ చేసేవారిని తీసుకువెళ్లే ఒక మోస్తరు స్థాయి ట్రెక్. ట్రెక్ నగ్గర్ నుండి మొదలై మలానాలో ముగుస్తుంది, 3-4 రోజులలో సుమారు 25 కి.మీ. ట్రెక్‌లోని ముఖ్యాంశాలు చందర్‌ఖని పాస్ (3660 మీ) దాటడం, ప్రశాంతమైన మలానా గ్రామాన్ని సందర్శించడం మరియు కులు వ్యాలీలోని విచిత్రమైన గ్రామాలను అన్వేషించడం.

స్పితి వ్యాలీ ట్రెక్:

స్పితి వ్యాలీ ట్రెక్ అనేది స్పితి వ్యాలీలోని ఎత్తైన ఎడారులు, మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాలు మరియు సహజమైన సరస్సుల గుండా ట్రెక్కర్లను తీసుకువెళ్లే ఒక సవాలుగా ఉండే ట్రెక్. ట్రెక్ కాజా నుండి మొదలై మనాలిలో ముగుస్తుంది, 14-16 రోజులలో సుమారు 150 కి.మీ. ట్రెక్ యొక్క ముఖ్యాంశాలు అద్భుతమైన కీ మఠాన్ని సందర్శించడం, కుంజుమ్ పాస్ (4551 మీ) దాటడం మరియు స్పితి వ్యాలీలోని విచిత్రమైన గ్రామాలను అన్వేషించడం.

భాభా పాస్ ట్రెక్:

భాభా పాస్ ట్రెక్ అనేది కిన్నౌర్ లోయలోని పచ్చని అడవులు, ఆల్పైన్ పచ్చికభూములు మరియు మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాల గుండా ట్రెక్కర్లను తీసుకువెళ్లే ఒక మోస్తరు స్థాయి ట్రెక్. ట్రెక్ కఫ్ను నుండి మొదలై ముధ్‌లో ముగుస్తుంది, 4-5 రోజుల్లో దాదాపు 50 కి.మీ. ట్రెక్ యొక్క ముఖ్యాంశాలు భాభా పాస్ (4865 మీ) దాటడం, సహజమైన పిన్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్‌ను సందర్శించడం మరియు కిన్నౌర్ వ్యాలీలోని విచిత్రమైన గ్రామాలను అన్వేషించడం.

బరాద్‌సర్ లేక్ ట్రెక్:

బరాద్‌సర్ లేక్ ట్రెక్ అనేది ఉత్తరాఖండ్-హిమాచల్ ప్రదేశ్ సరిహద్దులో 4300 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న సహజమైన బరాద్‌సర్ సరస్సుకి ట్రెక్కర్లను తీసుకువెళ్లే ఒక సవాలుగా ఉండే ట్రెక్. ట్రెక్ మనాలి నుండి ప్రారంభమవుతుంది మరియు 14-16 రోజులలో సుమారు 120 కి.మీ. ట్రెక్‌లోని ముఖ్యాంశాలు చందర్‌ఖని పాస్ మరియు బాలి పాస్‌ల యొక్క ఎత్తైన పాస్‌లను దాటడం, అద్భుతమైన బరాద్‌సర్ సరస్సును సందర్శించడం మరియు కులు వ్యాలీలోని విచిత్రమైన గ్రామాలను అన్వేషించడం.

Read More  లాహాల్ వ్యాలీ సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Lahal Valley

కిన్నౌర్ కైలాష్ ట్రెక్:

కిన్నౌర్ కైలాష్ ట్రెక్ అనేది కిన్నౌర్ లోయలో 6050 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న పవిత్రమైన పర్వత శిఖరం అయిన కిన్నౌర్ కైలాష్‌కు ట్రెక్కర్లను తీసుకువెళ్లే ఒక సవాలుగా ఉండే ట్రెక్. ట్రెక్ సిమ్లా నుండి ప్రారంభమవుతుంది మరియు 9-11 రోజులలో సుమారు 100 కి.మీ. ట్రెక్‌లోని ముఖ్యాంశాలు అద్భుతమైన కిన్నౌర్ కైలాష్‌ను సందర్శించడం, చరంగ్ లా మరియు లాలాంటి లా యొక్క ఎత్తైన పాస్‌లను దాటడం మరియు కిన్నౌర్ వ్యాలీలోని విచిత్రమైన గ్రామాలను అన్వేషించడం.

డియో టిబ్బా బేస్ క్యాంప్ ట్రెక్:

డియో టిబ్బా బేస్ క్యాంప్ ట్రెక్ అనేది భారతదేశంలోని హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అద్భుతమైన హిమాలయ ట్రెక్. కాలిబాట మిమ్మల్ని సుందరమైన ప్రకృతి దృశ్యాల గుండా తీసుకెళ్తుంది, ఇందులో పచ్చని అడవులు, ఉప్పొంగుతున్న జలపాతాలు మరియు హిమనదీయ లోయలు, డియో టిబ్బా శిఖరం యొక్క ఉత్కంఠభరితమైన వీక్షణలతో ముగుస్తుంది. ఇది ఒక మోస్తరు స్థాయి ట్రెక్, మరియు ఇది పూర్తి చేయడానికి సాధారణంగా 5-6 రోజులు పడుతుంది.

ట్రెక్కింగ్ బేసిక్ గేర్

మంచి పట్టుతో సౌకర్యవంతమైన వాకింగ్ బూట్లు
జలనిరోధిత వెచ్చని జాకెట్. ఉన్ని / టెన్నిస్ సాక్స్ మరియు మేజోళ్ళు
సన్ గ్లాసెస్, హెడ్‌గేర్, రక్సాక్. మీరు పోర్టర్లను మరియు గుర్రాలను నియమించుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తేనే ఇతర రకాల బ్యాగులు సాధ్యమవుతాయి
వాటర్ బాటిల్, స్విస్ ఆర్మీ కత్తి
డేరా, స్లీపింగ్ బ్యాగ్ మరియు నురుగు గ్రౌండ్‌షీట్
గ్లోవ్స్, గొడుగు
వైద్య మరియు ప్రథమ చికిత్స పరికరాలు
ఫోటోగ్రఫీ పరికరాలు (మీరు జీవితకాలం జ్ఞాపకాలతో తిరిగి రావాలనుకుంటే)
బ్యాటరీలతో టార్చ్
కంపాస్, బైనాక్యులర్స్, వంట పరికరాలు, ఆహారం మరియు రేషన్ (తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, మాంసం మరియు పాలు చాలా అరుదుగా ట్రయల్స్ వెంట తక్కువ సరఫరాలో ఉన్నాయి మరియు ట్రాన్స్ హిమాలయాల యొక్క అధిక ప్రాంతాలు మరియు భాగాలు కాకుండా).

Tags: himachal pradesh,places to visit in himachal pradesh,himachal pradesh tourism,himachal pradesh drone,himachal pradesh gopro,himachal pradesh tourist places,trekking,himachal pradesh tour,himachal pradesh documentary,top hill station of himachal pradesh,himachal,beautiful places of himachal pradesh,treks in himachal pradesh,himachal pradesh trek,himachal pradesh song,offbeat places in himachal pradesh,himachal pradesh driving test,himachal pradesh driving

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *