జగిత్యాల్ జిల్లా పెగడపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా పెగడపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు

 

గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు పెగడపల్లె

 జగిత్యాల్ జిల్లా పెగడపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు

 

SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 అయితుపల్లె 2029011

2 అరవెల్లి 2029010

3 బత్కేపల్లె 2029009

4 దేవికొండ 2029004

5 కీసులతపల్లె 2029014

6 లీగలమర్రి 2029005

7 లింగపూర్ 2029001

8 నామపూర్ 2029015

9 నంచెర్ల 2029007

10 నందగిరి 2029012

11 నర్సింహునిపేట 2029016

12 పెగడపల్లె 2029013

13 వెంగళాయిపేట 2029008

14 ఎల్లాపూర్ 2029006