జగిత్యాల్ జిల్లా పెగడపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా పెగడపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు

 

గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు పెగడపల్లె

జగిత్యాల్ జిల్లా పెగడపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా పెగడపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు

 

SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 అయితుపల్లె 2029011

2 అరవెల్లి 2029010

3 బత్కేపల్లె 2029009

4 దేవికొండ 2029004

5 కీసులతపల్లె 2029014

6 లీగలమర్రి 2029005

7 లింగపూర్ 2029001

8 నామపూర్ 2029015

9 నంచెర్ల 2029007

10 నందగిరి 2029012

11 నర్సింహునిపేట 2029016

12 పెగడపల్లె 2029013

13 వెంగళాయిపేట 2029008

14 ఎల్లాపూర్ 2029006

 

 

 

Read More  జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల రూరల్ మండలంలోని గ్రామాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment