జగిత్యాల్ జిల్లా సారంగాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

జగిత్యాల్ జిల్లా సారంగాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 

గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు సారంగాపూర్

SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

 

 

 

1 ఏర్పపల్లె 2004017

2 బట్టపల్లె 2004013

3 గణేష్‌పల్లె 2004010

4 కోనాపూర్ 2004023

5 లచ్చక్కపేట 2004022

6 లక్ష్మీదేవిపల్లె 2004018

7 నగునూరు 2004021

8 పెంబెట్ల 2004019

9 పోతారం 2004014

10 రంగపేట 2004020

11 రీచాపల్లె 2004015

12 సారంగపూర్ 2004016