జనగాం జిల్లా కొడకండ్ల మండలం గ్రామాల వివరాలు

 జనగాం జిల్లా కొడకండ్ల మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

జనగాం జిల్లా కొడకండ్ల మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

 

1 లక్ష్మక్కపల్లె

2 మొండ్రాయి

3 రామవరం

4 పాకాల

5 ఏడునూతల

6 నర్సింగాపూర్

7 కొడకండ్ల

8 రంగాపూర్

9 రేగుల

 

 

తెలంగాణ జనగాం జిల్లాలోని మండలాలు

 బచ్చన్నపేట

దేవరుప్పల

 జనగాం

లింగాలఘనపూర్

నర్మెట్ట

రఘునాథపల్లె

తరిగొప్పుల

చిల్పూర్

జాఫర్‌గఢ్

కొడకండ్ల

పాలకుర్తి

స్టేషన్ ఘన్‌పూర్

Read More  జనగామ జిల్లా, కొడకండ్ల మండలంలోని ఏడునూతల గ్రామం యొక్క పూర్తి వివరాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment