జనగాం జిల్లా కొడకండ్ల మండలం గ్రామాల వివరాలు

 జనగాం జిల్లా కొడకండ్ల మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

 

 

1 లక్ష్మక్కపల్లె

2 మొండ్రాయి

3 రామవరం

4 పాకాల

5 ఏడునూతల

6 నర్సింగాపూర్

7 కొడకండ్ల

8 రంగాపూర్

9 రేగుల

 

 

తెలంగాణ జనగాం జిల్లాలోని మండలాలు

 బచ్చన్నపేట

దేవరుప్పల

 జనగాం

లింగాలఘనపూర్

నర్మెట్ట

రఘునాథపల్లె

తరిగొప్పుల

చిల్పూర్

జాఫర్‌గఢ్

కొడకండ్ల

పాలకుర్తి

స్టేషన్ ఘన్‌పూర్

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top