జనగాం జిల్లా రఘునాథపల్లె మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

జనగాం జిల్లా రఘునాథపల్లె మండలం గ్రామాల వివరాలు

జనగాం జిల్లా రఘునాథపల్లె మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

 

1 మేకలగట్టు

2 క్విలేషాపూర్

3 అశ్వరావుపల్లె

4 వెల్డి

5 మాధారం

6 ఇబ్రహీంపూర్

7 ఫతేషాపూర్

8 నిడిగొండ

9 శ్రీమన్నారాయణపూర్

10 రఘునాథపల్లె

11 కోమల్ల

12 గోవర్ధనగిరి

13 కుర్చపల్లె

14 కంచన్‌పల్లె

15 భాంజీపేట

16 కన్నాయిపల్లె

17 కల్వలపల్లె

18 కోడూరు

19 గబ్బేటా

 

 

Leave a Comment