జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా కలూరు తిమ్మందొడ్డి మండలం గ్రామాల జాబితా

 జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా కలూరు తిమ్మందొడ్డి మండలం గ్రామాల జాబితా

 

 

కాలూరు_తిమ్మనదొడ్డి

గంగనపల్లి

పురాణపాలెం

ఎర్లబండ

పాగుంట

ముసల్దొడ్డి

జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా కలూరు తిమ్మందొడ్డి మండలం గ్రామాల జాబితా

 

వెంకటాపురం

ఇర్కిచెడు

గువ్వల్దిన్నె

కొండాపూర్

ఉమిత్యాల

నందిన్నె

ఎసర్లపాడు

కాలూరు తిమ్మనదొడ్డి

కూచినెర్ల

చింతలకుంట

అప్కొండనహళ్లి

 Tags:jogulamba-gadwal district,jogulamba gadwal district,jogulamba (gadwal) district,jogulamba district,jogulamba gadwal district rains,tour in jogulamba gadwal district,dog race in jogulamba gadwal district,jogulamba gadwal district manavapadu,jogulamba gadwal district information,cm kcr to visit jogulamba gadwal district,jogulamba gadwal,jogulambagadwal,heavy rain lash jogulamba gadwal district,issues in jogulamba district,jogulamba gadwal district handloom workers

Read More  జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ఇటిక్యల్ మండలం గ్రామాల జాబితా

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top