గురుశిష్యుల మధ్య న్యాయాలు….

*గురుశిష్యుల మధ్య న్యాయాలు…..*
౧. విహంగ న్యాయం…
పక్షి రెక్కల స్పర్శ వద్ద గుడ్లు పెట్టి పొదుగుతుంది.
అదనంగా, సద్గురువులు తన ‘స్పర్శ’తో శిష్యుడిని ప్రకాశిస్తారు.
౨. భ్రమర కీటక న్యాయం…
భ్రమరం  కీటకాన్ని తెచ్చి చుట్టూ ‘హమ్మింగ్’ శబ్దం చేస్తుంది. అప్పుడు కీటకాలు గర్జనపై తమ దృష్టిని మరల్చాయి.
అంతేకాదు, ఒక మంచి టీచర్ తన శిష్యులకు ‘బోధించడం’ ద్వారా బోధించే సామర్థ్యాన్ని పొందుతాడు.
౩. మీన న్యాయం…
చేప గుడ్లు పెట్టి త్వరగా తిరిగి చూస్తుంది. తల్లి చేపలకు సోకినప్పుడు, గుడ్లు పొదుగుతాయి.
అదేవిధంగా, శిష్యుడు సద్గురువుల దయ యొక్క ‘దృష్టి’ విడుదల చేయడం ద్వారా జ్ఞాన పరిపుష్టిని పొందుతాడు.
౪. తాబేటి తలపు న్యాయము…
తాబేలు గుడ్లు పెట్టి ఆహారం కోసం వెళుతుంది. ఆ గుడ్లు ‘ఉద్దేశపూర్వక’ పిల్లలు అవుతాయి. ఆ సంకల్పంతో, అతను ఆ గుడ్లను పిల్లలుగా చేస్తాడు.
అదనంగా, శిష్యుడికి పరబ్రహ్మశాస్త్రం మరియు తాను ఎక్కడున్నా పరమాత్మ జ్ఞానాన్ని పొందాలనే ‘దృఢ నిశ్చయం’ ఉంది. ఆ దైవ సంకల్పంతో, శిష్యుడు విస్తరిస్తాడు మరియు అధిగమిస్తాడు.
*|| ఓం నమః శివాయ ||*

 

Read More  ఆంజనేయస్వామి తొమ్మిది అవతారాల పూర్తి సమాచారం
Sharing Is Caring:

Leave a Comment