హైదరాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

హైదరాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

కోనార్క్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
కోనార్క్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెం: 13 మరియు 14, షేర్వుడ్ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన, పెట్ బషీరాబాద్, కొలంపల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 404-466-1515. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల

హైదరాబాద్ కోనార్క్ హాస్పిటల్స్
ప్లాట్ నెం: 13 మరియు 14, షేర్వుడ్ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన, పెట్ బషీరాబాద్, కొంపల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500055
040
04044661515

—————————————————-

అపోలో హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
అపోలో హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని జుబ్లీ హిల్స్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-360-7777. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ అపోలో హాస్పిటల్స్
జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500033
040
04023607777

 

————————————————————-

ఆనంద్ విటెరో రెటినా ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్
ఆనంద్ విటెరో రెటినా ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్ 4 వ అంతస్తు, తారా టైకూన్, అర్ధనా థియేటర్ ఎదురుగా, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని తార్నాకాలో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-690-6942. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి

హైదరాబాద్ ఆనంద్ విటెరో రెటినా ఇన్స్టిట్యూట్
4 వ అంతస్తు, తారా టైకూన్, అర్ధనా థియేటర్ ఎదురుగా, తార్నాకా, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500017
040
04066906942

————————————————-

ప్రైమ్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
ప్రైమ్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని మైత్రివనం వెనుక ప్లాట్ నెం – 04, అమీర్పేట్ మైత్రి విహార్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 404-456-9999. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ ప్రైమ్ హాస్పిటల్స్
ప్లాట్ నెం – 04, అమీర్‌పేట మైత్రి విహార్, మైత్రివనం వెనుక, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500038
040
04044569999

——————————————-

నియోరెటినా ఐకేర్ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్
నియోరెటినా ఐకేర్ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్ # 5 – 9 – 83 / బి, చాపెల్ రోడ్, నాంపల్లి, పబ్లిక్ గార్డెన్స్ ఎదురుగా, హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఎ. పి. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-323-6666. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ నియోరెటినా ఐకేర్ ఇన్స్టిట్యూట్
# 5 – 9 – 83 / బి, చాపెల్ రోడ్, నాంపల్లి, పబ్లిక్ గార్డెన్స్ ఎదురుగా, ఎ. పి., హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500001
040
04023236666

——————————————

సుప్రాజా హాస్పిటల్ (సాయి శ్రావణన్ హెల్త్‌కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) హైదరాబాద్
సుప్రాజా హాస్పిటల్ (సాయి శ్రావణన్ హెల్త్‌కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్) హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెం: 79, నాగోల్ ఎక్స్ రోడ్స్, హైదరాబాద్, నాగోల్, తెలంగాణ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 403-097-9797. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ సుప్రాజా హాస్పిటల్ (సాయి శ్రావణన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్)
ప్లాట్ నెం: 79, నాగోల్ ఎక్స్ రోడ్లు, నాగోల్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500068
040
0403097979

—————————————-

ఆదిత్య హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ఆదిత్య హాస్పిటల్ హైదరాబాద్, బోలగుంట, తిలక్ రోడ్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని అబిడ్స్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 403-911-1333. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ ఆదిత్య ఆసుపత్రి
బోగుల్కుంట, తిలక్ రోడ్, అబిడ్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500001
040
04039111333

——————————————

అమెరికన్ ఆంకాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్
అమెరికన్ ఆంకాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని సిరిలింగం పల్లిలోని సిటిజెన్స్ హాస్పిటల్ నల్లగండ్ల వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-719-9999. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ అమెరికన్ ఆంకాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్
సిటిజెన్స్ హాస్పిటల్ నల్లగండ్ల, సెరిలింగం పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500019
040
04067199999

————————-

సిగ్నస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ హైదరాబాద్
సిగ్నస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ హైదరాబాద్ # 34 మరియు 35 వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4040030104/5/6. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ సిగ్నస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ
# 34 మరియు 35 సర్దార్ పటేల్ నగర్ నిజాంపేట ఎక్స్ రోడ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500072
040
04040030104/5/6

——————————————-

ల్యాండ్‌మార్క్ హాస్పిటల్ (యూనిట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్) హైదరాబాద్
ల్యాండ్‌మార్క్ హాస్పిటల్ (యూనిట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్) హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెంబర్ 1, 2, 3 సర్వే నెంబర్ 127, ఎంకే బ్లాక్ 2, హైదర్‌నగర్ మెయిన్ రోడ్, జంతు సమీపంలో, హైదరాబాద్, కులత్‌పల్లి, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4045459999/65814110. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ ల్యాండ్‌మార్క్ హాస్పిటల్ (యూనిట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్)
ప్లాట్ నెం 1, 2, 3 సర్వే నెంబర్ 127, ఎంకే బ్లాక్ 2, హైదర్‌నగర్ మెయిన్ రోడ్, జంటు దగ్గర, కుకట్‌పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500085
040
04045459999/65814110

————————–

కమలా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
కమలా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని చందనా బ్రదర్స్ కార్నర్ దిల్సుఖ్ నగర్ లోని కమలా కాంప్లెక్స్ లో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-415-2266. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

Read More  ఖమ్మం హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

హైదరాబాద్ కమలా ఆసుపత్రి
కమలా కాంప్లెక్స్, చందన బ్రదర్స్ కార్నర్ దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500073
040
04024152266

———————————–

కిషోర్ నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్
కిషోర్ నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్ # 2 – 2 – 1109/2 / బి, బాగ్ అంబర్‌పేట్, సెంట్రల్ ఎక్సర్‌సైజ్ క్లై, హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-742-0338. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ కిషోర్ నర్సింగ్ హోమ్
# 2 – 2 – 1109/2 / బి, బాగ్ అంబర్‌పేట్, సెంట్రల్ ఎక్సర్సైజ్ క్లై, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500013
040
04027420338

—————————————–

కేర్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
కేర్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 5 – 4 – 199, జవహర్ లాల్ నెహ్రూ రోడ్, ఎగ్జిబిషన్ రోడ్, నాంపల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4030417777/55517777/24735465. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ కేర్ హాస్పిటల్
# 5 – 4 – 199, జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ రోడ్, ఎగ్జిబిషన్ రోడ్, నాంపల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500001
040
04030417777/55517777/24735465

———————————————-

వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – మెహదీపట్నం హైదరాబాద్
వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – మెహదీపట్నం హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని సమస్ ప్లాజా మెహదీపట్నం నెంబర్ 10 – 3 – 13 వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 403-989-0300. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – మెహదీపట్నం
నం 10 – 3 – 13, సమస్ ప్లాజా మెహదీపట్నం, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500028
040
04039890300

———————————

శ్రీ దేవి హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
శ్రీ దేవి హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని అశోక్ నగర్ # 1 – 10 – 224 / ఎ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4055522442/9246545913. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ శ్రీ దేవి హాస్పిటల్స్
# 1 – 10 – 224 / ఎ, అశోక్ నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500020
040
04055522442/9246545913

—————————–

అరుణ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
అరుణ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని విజయ్ లక్ష్మి థియేటర్ ఎల్ బి నగర్ ఎదురుగా రోడ్ నెంబర్ 4 చంద్రపురి కాలనీలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-402-7894. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ అరుణ హాస్పిటల్
రోడ్ నం 4 చంద్రపురి కాలనీ ఎదురుగా విజయ్ లక్ష్మి థియేటర్ ఎల్ బి నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500074
040
04024027894

—————————————-

రెమెడీ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
రెమెడీ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని రాడ్ నం 4, కెహెచ్బి క్లై వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-315-8787. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ రెమెడీ హాస్పిటల్స్
రావుద్ నం 4, కెహెచ్‌బి క్లై, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500072
040
04023158787

——————————————

శ్రీమతి. భగవాన్ దేవి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
శ్రీమతి. భగవాన్ దేవి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 21 – 7 – 191, చార్కమన్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని మామా జుమ్లా ఫటక్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-452-2160. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ శ్రీమతి. భగవాన్ దేవి హాస్పిటల్
# 21 – 7 – 191, చార్కమన్, మామా జుమ్లా ఫటక్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500002
040
04024522160

——————————————-

ప్రైమ్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ప్రైమ్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ మిగ్ 113 మరియు 114 వద్ద ఉంది, రోడ్ నెం: – 1. కె. పి. హెచ్. బి. కాలనీ, కుకత్పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4044568851/44568888. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ ప్రైమ్ హాస్పిటల్
మిగ్ 113 మరియు 114, రోడ్ నెం: – 1. కె. పి. హెచ్. బి. కాలనీ, కుకట్‌పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500072
040
04044568851/44568888

——————————————-

ఐకాన్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ఐకాన్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 16 – 11 – 741 / సి / 1/15, టిఎంసి వెనుక, అడ్జ్ టు రిలయన్స్ ఫ్రెష్, దిల్సుక్నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్, తెలంగాణలో. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-644-3355. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ ఐకాన్ హాస్పిటల్
# 16 – 11 – 741 / సి / 1/15, టిఎంసి వెనుక, రిలయన్స్ ఫ్రెష్, దిల్సుక్ నగర్., హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500060
040
04066443355

——————————

తన్వి ఐ సెంటర్ హైదరాబాద్
తన్వి ఐ సెంటర్ హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెం – 23 మరియు 24, సంజీవ్ హౌసింగ్ క్లై, ఈస్ట్ మర్రేడ్‌పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ ఈస్ట్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4027730077/27734422. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

Read More  నిజామాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

హైదరాబాద్ తన్వి ఐ సెంటర్
ప్లాట్ నెం – 23 మరియు 24, సంజీవ్ హౌసింగ్ క్లై, ఈస్ట్ మర్రేడ్‌పల్లి, సికింద్రాబాద్ ఈస్ట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500026
040
04027730077/27734422

—————————————-

ఆక్సాన్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
ఆక్సాన్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ 8 – 3 – 215, ఎస్. ఆర్. నగర్, శ్రీనివాస్ నగర్ క్లై వెస్ట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని ఐసిసి బ్యాంక్ ఎదురుగా ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4040209432/33. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ ఆక్సాన్ హాస్పిటల్స్
8 – 3 – 215, ఎస్. ఆర్. నగర్, శ్రీనివాస్ నగర్ క్లై వెస్ట్, ఐసిసి బ్యాంక్ ఎదురుగా, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500038
040
04040209432/33

—————————–

లివ్ లైఫ్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
లివ్ లైఫ్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని ప్లాట్ నం 729, రోడ్ నం 36, జూబ్లీ హిల్స్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 403-088-8888. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ లివ్ లైఫ్ హాస్పిటల్
ప్లాట్ నం 729, రోడ్ నం 36, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500033
040
04030888888

—————————————–

హర్ష న్యూరో అండ్ జనరల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
హర్ష న్యూరో అండ్ జనరల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని దిల్షుక్ నగర్, రూ. బ్రదర్స్ పక్కన ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-416-2418. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ హర్ష న్యూరో అండ్ జనరల్ హాస్పిటల్
రూ. బ్రదర్స్ పక్కన, దిల్షుక్ నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500060
040
04024162418

———————————–

రెయిన్బో చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ – బంజారా హిల్స్ హైదరాబాద్
రెయిన్బో చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ – బంజారా హిల్స్ హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని నం 22, రోడ్ 4 కారీ లేన్, బంజారా హిల్స్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023319191/23319061. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ రెయిన్బో చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ – బంజారా హిల్స్
నం 22, రోడ్ 4 కారీ లేన్, బంజారా హిల్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500034
040
04023319191/23319061

————————————

సూర్య హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
సూర్య హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని పీర్జాడిగుడ మల్లికార్జున నగర్ ఒప్పల్ అప్పల్ బస్ స్టాప్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-720-8000. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ సూర్య ఆసుపత్రి
అప్పల్ బస్ స్టాప్ ఎదురుగా, పీర్జాదిగుడ మల్లికార్జున నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500039
040
04027208000

—————————–

పవిత్ర హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
పవిత్ర హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెం – 129/1, వైస్రాయ్ రెసిడెన్సీ, బాపూజీ నగర్, బోవెన్పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-452-0102. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ పవిత్ర హాస్పిటల్
ప్లాట్ నెం – 129/1, వైస్రాయ్ రెసిడెన్సీ, బాపూజీ నగర్, బోవెన్పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500011
040
04064520102

———————————————

సిగ్మా హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
సిగ్మా హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ డి. నం: 16 – 11 – 740/3/14, ప్లాట్ నెం: 32, గడ్డి అన్నారామ్ ఎక్స్‌రోడ్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని దిల్సుక్ నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 404-416-2288. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ సిగ్మా హాస్పిటల్స్
డి. నెం: 16 – 11 – 740/3/14, ప్లాట్ నెం: 32, గడ్డి అన్నారామ్ ఎక్స్‌రోడ్స్, దిల్సుక్నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500060
040
04044162288

———————————————-

శ్రీ జయ కృష్ణ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
శ్రీ జయ కృష్ణ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 3 – 11 – 48, హోమియోపతిక్ మెడికల్ కాలేజీకి ఎదురుగా, టివి స్టూడియో సమీపంలో, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని రామంతపూర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-550-5956. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ శ్రీ జయ కృష్ణ ఆసుపత్రి
# 3 – 11 – 48, హోమియోపతిక్ మెడికల్ కాలేజీ ఎదురుగా, టివి స్టూడియో దగ్గర, రామంతపూర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500013
040
04065505956

—————————–

ప్రైడ్ విక్రమ్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
ప్రైడ్ విక్రమ్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ # 1 – 98/90/29, హైటెక్ సిటీ మెయిన్ రోడ్, మాధపూర్, సైబరాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-311-1123. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ ప్రైడ్ విక్రమ్ హాస్పిటల్స్
# 1 – 98/90/29, హైటెక్ సిటీ మెయిన్ రోడ్, మాధపూర్, సైబరాబాద్, హైదరాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500033
040
04023111123

——————————-

బీబీ మెడికల్ సెంటర్ అండ్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
బీబీ మెడికల్ సెంటర్ అండ్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ # 16 – 3 – 991/1 / సి, ప్రింటింగ్ ప్రెస్ రోడ్, హైదరాబాద్, మలకాపేట, తెలంగాణ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-452-8122. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

Read More  నల్గొండ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు,Complete Details Of Nalgonda Hospitals List

హైదరాబాద్ బీబీ మెడికల్ సెంటర్ అండ్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్
# 16 – 3 – 991/1 / సి, ప్రింటింగ్ ప్రెస్ రోడ్, మలకాపేట, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500036
040
04024528122

————————————-

శ్రీ నర్మదా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
శ్రీ నర్మదా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని గాంధీ నగర్ న్యూ బాకరం వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-761-9416. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ శ్రీ నర్మదా హాస్పిటల్
గాంధీ నగర్ న్యూ బాకరమ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500080
040
04027619416

————————————

మాత్రికా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
మాతృక హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 6 – 3 – 1100/2, త్నగర్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని సోమజిగుడ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023404038/23409351. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ మాత్రిక హాస్పిటల్
6 – 3 – 1100/2, తానగర్, సోమజిగుడ, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500082
040
04023404038/23409351

————————————-

ఆశా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ఆశా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని హెచ్. నం – 19 – 66/11, ప్రశాంత్ నగర్, కప్రా ఫేజ్ – 2 వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-713-6109. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ ఆశా ఆసుపత్రి
హెచ్. నం – 19 – 66/11, ప్రశాంత్ నగర్, కప్రా ఫేజ్ – 2, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500062
040
04027136109

————————————–

సౌమ్య ముట్లిస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
సౌమ్య ముట్లిస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని కర్ఖానాలోని బెహింగ్ సత్యం కంప్యూటర్స్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4027741234/27743456. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ సౌమ్య ముట్లిస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
సత్యం కంప్యూటర్స్, కార్ఖనా, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500015
040
04027741234/27743456

—————————————————-

సన్‌రైజ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
సన్‌రైజ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 3 – 5 – 1105, ఐపిఎం బ్లడ్ బ్యాంక్ ఎదురుగా, బాటా షో రూమ్ పక్కన, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని నారాయణగూడ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-476-6363. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ సన్‌రైజ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్
# 3 – 5 – 1105, ఐపిఎం బ్లడ్ బ్యాంక్ ఎదురుగా, బాటా షో రూమ్ పక్కన, నారాయణగూడ, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500029
040
04024766363

————————————

వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – అమీర్‌పేట్ హైదరాబాద్
వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – అమీర్‌పేట హైదరాబాద్ నెం .8 – 3 – 903 / ఎ, నాగార్జున నగర్ కాలనీ, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్‌లోని యల్లారెడ్డిగూడ అమీర్‌పేట్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 404-340-0400. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – అమీర్‌పేట
నం 8 – 3 – 903 / ఎ, నాగార్జున నగర్ కాలనీ, యెల్లారెడ్డిగూడ అమీర్‌పేట, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500016
040
04043400400

——————————————–

ఎల్ వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్
ఎల్ వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని బంజారా హిల్స్ లోని ఎల్ వి ప్రసాద్ మార్గ్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023608262/93997974999/23548273/23548267. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ ఎల్ వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్
ఎల్ వి ప్రసాద్ మార్గ్, బంజారా హిల్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500034
040
04023608262/9397974999/23548273/23548267

——————————————–

నియో బిబిసి న్యూ బోర్న్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
నియో బిబిసి న్యూ బోర్న్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 1 – 9 – 1088/1, రెండవ అంతస్తు, ఎస్. కె. మాల్, విద్యా నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్, తెలంగాణలో. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4027663535/27663232. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ నియో బిబిసి న్యూ బోర్న్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్
# 1 – 9 – 1088/1, రెండవ అంతస్తు, ఎస్. కె. మాల్, విద్యా నగర్., హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500044
040
04027663535/27663232

——————————————–

చైతన్య మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
చైతన్య మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెం: – 357 మరియు 358, ప్రశాంత్ నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని వనస్థాలిపురం వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-412-4217. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ చైతన్య మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
ప్లాట్ నెం: – 357 మరియు 358, ప్రశాంత్ నగర్, వనస్థాలిపురం, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500070
040
04024124217

—————————

 

Sharing Is Caring:

Leave a Comment