హైదరాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

హైదరాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

 

మమతా మెడికేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్
మమతా మెడికేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెంబర్ 27, భాగ్యానగర్ కాలనీ ఎక్స్‌టెన్షన్, శివపర్వతి మరియు అర్జున్ థియేటర్, కెహెచ్‌బి మెయిన్ రోడ్, కుకత్‌పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-389-3895. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

హైదరాబాద్ మమతా మెడికేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
  ప్లాట్ నెంబర్ 27, భాగయనగర్ కాలనీ ఎక్స్‌టెన్షన్, శివపర్వతి మరియు అర్జున్ థియేటర్ ఎదురుగా, కెహెచ్‌బి మెయిన్ రోడ్, కుకట్‌పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500072
  040
  04023893895
———————————————
హైదరాబాద్ కిడ్నీ లాప్రోస్కోపిక్ సెంటర్ హైదరాబాద్
హైదరాబాద్ కిడ్నీ లాప్రోస్కోపిక్ సెంటర్ హైదరాబాద్ # 16 – 2 – 674/12, జడ్జిల కాలనీ, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని మలక్పేట్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4024540777/888/999. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.
హైదరాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

 

  హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ కిడ్నీ లాప్రోస్కోపిక్ సెంటర్
  # 16 – 2 – 674/12, జడ్జిల కాలనీ, మలక్‌పేట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500036
  040
  04024540777/888/999
——————————————-
పుష్పగిరి విట్రియో రెటినా ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్
పుష్పగిరి విట్రియో రెటినా ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెం – 241, ఉమాప్లాజా, డోర్ నెం – 10 – 2 – 342, రోడ్నో 9, వెస్ట్ మర్రెడ్పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-780-4949. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ పుష్పగిరి విట్రియో రెటినా ఇన్స్టిట్యూట్
  ప్లాట్ నెం – 241, ఉమాప్లాజా, డోర్ నెం – 10 – 2 – 342, రోడ్నో 9, వెస్ట్ మర్రేడ్‌పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500026
  040
  04027804949
——————————————————————
లక్ష్మి ప్రసూతి మరియు నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్
లక్ష్మి మెటర్నిటీ అండ్ నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్ # 3 – 6 – 191/1/182, ఉర్దూ హాల్ లేన్, హైదరాబాదులోని తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023225692/66363498. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ లక్ష్మి ప్రసూతి మరియు నర్సింగ్ హోమ్
  # 3 – 6 – 191/1/182, ఉర్దూ హాల్ లేన్, హైదర్‌గుడ, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500029
  040
  04023225692/66363498
————————————————
ఆలివ్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
ఆలివ్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని మెహదీపట్నం నానల్ నగర్ ఎక్స్ రోడ్స్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023512811/9666904072. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ ఆలివ్ హాస్పిటల్స్
  నానల్ నగర్ ఎక్స్ రోడ్లు, మెహదీపట్నం, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500028
  040
  04023512811/9666904072
———————————————————–
న్యూ లైఫ్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
న్యూ లైఫ్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 16 – 6 – 104 – 109, కమల్ థియేటర్ కాంప్లెక్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని చాదర్ఘాట్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-450-0543. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ న్యూ లైఫ్ హాస్పిటల్
  # 16 – 6 – 104 – 109, కమల్ థియేటర్ కాంప్లెక్స్, చాదర్‌ఘాట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500024
  040
  04024500543
——————————————-
శివ సాయి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
శివ సాయి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 2 – 3 – 14/1, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని ఉప్పల్ ఉప్పల్ మెయిన్ రోడ్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-720-2003. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ శివ సాయి హాస్పిటల్
  # 2 – 3 – 14/1, ఉప్పల్ మెయిన్ రోడ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 530002
  040
  04027202003
—————————————-
మైత్రి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
మైత్రి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ హెచ్. నం # 13 – 6 – 434 / సి / 148, గుడిమల్కాపూర్, మెహిదిపట్నం, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని రింగ్ రోడ్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4064588805/64588806/6458807. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ మైత్రి హాస్పిటల్
  హెచ్. నం # 13 – 6 – 434 / సి / 148, గుడిమల్కాపూర్, మెహిదిపట్నం, రింగ్ రోడ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500008
  040
  04064588805/64588806/6458807
———————————-
విజయశ్రీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
విజయశ్రీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హైదరాబాదులోని చందనాగర్లోని మెయిన్ రోడ్, విజయరాఘవ ఛాంబర్స్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023033024/23033355. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ విజయశ్రీ ఆసుపత్రి
  విజయరాఘవ ఛాంబర్స్, మెయిన్ రోడ్, చందనగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500050
  040
  04023033024/23033355
———————————————-
క్లియర్ విజన్ ఐ హాస్పిటల్ – హైదరాబాద్
క్లియర్ విజన్ ఐ హాస్పిటల్ – హైదరాబాద్ 3 – 6 – 272, ఎన్వికె టవర్స్, హైదరాబాద్, హిమయాత్ నగర్, తెలంగాణ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-322-5386. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ క్లియర్ విజన్ ఐ హాస్పిటల్ – హైదరాబాద్
  3 – 6 – 272, ఎన్వికె టవర్స్, హిమాయత్‌నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500029
  040
  04023225386
————————————
ఆశృతా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ఆశ్రిత హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 4 – 10012 ఎం. వి. రామ రోడ్ కాంప్లెక్స్ వద్ద సాయి టవర్స్ ఎదురుగా తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని శివ హోటల్ మల్లాపూర్ సమీపంలో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 8885085550/9848029833. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ ఆశృతా ఆసుపత్రి
  4 – 10012 ఎం. వి. రామ రోడ్ కాంప్లెక్స్ ఎదురుగా సాయి టవర్స్ శివ హోటల్ సమీపంలో మల్లాపూర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500076
  040
  08885085550/9848029833
———————————
దక్కన్ హాస్పిటల్స్ (ఎ యూనిట్ ఆఫ్ పార్క్ హెల్త్ సిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్). హైదరాబాద్
ది డెక్కన్ హాస్పిటల్స్ (ఎ యూనిట్ ఆఫ్ పార్క్ హెల్త్ సిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్). హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్‌లోని దో నెం: 6 – 3 – 903 / ఎ మరియు బి, సోమజిగుడ, యశోద క్యాన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-340-1437. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ ది డెక్కన్ హాస్పిటల్స్ (ఎ యూనిట్ ఆఫ్ పార్క్ హెల్త్ సిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్).
  డు నెం: 6 – 3 – 903 / ఎ మరియు బి, సోమజిగుడ, యశోద క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎదురుగా, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500082
  040
  04023401437
——————————————–
గీతా ప్రసూతి మరియు నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్
గీతా మెటర్నిటీ అండ్ నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్ రోడ్ నెంబర్ 4, వెస్ట్ మరడ్పల్లి, సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4027802138/27800703/27801272. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ గీతా ప్రసూతి మరియు నర్సింగ్ హోమ్
  రోడ్ నం 4, వెస్ట్ మారద్పల్లి, సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500026
  040
  04027802138/27800703/27801272
—————————————————-
సాగర్లాల్ మెమోరియల్ హాస్పిటల్ మరియు మాటాడిన్ గోయెల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ హైదరాబాద్
సాగర్లాల్ మెమోరియల్ హాస్పిటల్ మరియు మాటాడిన్ గోయెల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ హైదరాబాద్ # 1 – 5 – 551, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని ముషీరాబాద్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023445501/02/03. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ సాగర్ లాల్ మెమోరియల్ హాస్పిటల్ మరియు మాటాడిన్ గోయెల్ రీసెర్చ్ సెంటర్
  # 1 – 5 – 551, ముషీరాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500020
  040
  04023445501/02/03
——————————————–
శ్రీవెన్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
శ్రీవెన్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ హిగ్ – 9, 6 వ దశ, Kphb కాలనీ, కుకత్పల్లి వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్, తెలంగాణలో. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-315-4546. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ శ్రీవెన్ హాస్పిటల్
  హిగ్ – 9, 6 వ దశ, కెహెచ్‌బి కాలనీ, కుకట్‌పల్లి., హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500072
  040
  04023154546
————————————–
షెనాయ్ నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్
షెనాయ్ నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్ # 10 – 3 – 4, తూర్పు మారద్పల్లి, సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4027732303/27732571. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ షెనాయ్ నర్సింగ్ హోమ్
  # 10 – 3 – 4, తూర్పు మరడ్‌పల్లి, సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500026
  040
  04027732303/27732571
—————————————————————–
లోటస్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
లోటస్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 6 – 2 – 29, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని లకేడికాపుల్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 404-040-4444. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ లోటస్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్
  # 6 – 2 – 29, లకేడికాపుల్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500004
  040
  04040404444
—————————————————
అభయ బిబిసి చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
అభయ బిబిసి చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 2 – 1 – 569, విద్యానగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హిందీ మహావిద్లాయ కాంప్లెక్స్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-765-3266. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ అభయ బిబిసి పిల్లల ఆసుపత్రి
  # 2 – 1 – 569, విద్యానగర్, హిందీ మహావిద్లయ కాంప్లెక్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500044
  040
  04027653266
———————————————–
హైదరాబాద్ ఐ సెంటర్ హైదరాబాద్
హైదరాబాద్ కంటి కేంద్రం హైదరాబాద్ # 3 – 6 – 217/1, స్ట్రీట్ నెం: 15, వాసవి పబ్లిక్ స్కూల్ సమీపంలో, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హిమాయత్‌నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-322-8181. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ కంటి కేంద్రం
  # 3 – 6 – 217/1, వీధి నెం: 15, వాసవి పబ్లిక్ స్కూల్ సమీపంలో, హిమాయత్‌నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500029
  040
  04023228181
————————————————————–
ఎస్వీకె హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ఎస్.వి.కె హాస్పిటల్ హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని షాపుర్ నగర్, సర్కిల్ 2 ఎన్డి రైట్, గజులారామ్ రోడ్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-309-5686. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ ఎస్.వి.కె హాస్పిటల్
  గజులారామ్ రోడ్, సర్కిల్ 2 ఎన్ డి రైట్, షాపూర్ నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500055
  040
  04023095686
———————————————-
విజయ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
విజయ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని ఖుసైగుడలోని మెయిన్ రోడ్ నాగరం వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-712-3457. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ విజయ ఆసుపత్రి
  మెయిన్ రోడ్ నాగరం, ఖుసైగుడ, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500080
  040
  04027123457
——————————————
విజయ నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్
విజయ నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్ # 2 – 58/8, చందనగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని బిఎస్ఎన్ఎల్ టెలిఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్ దగ్గర ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-303-4173. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ విజయ నర్సింగ్ హోమ్
  # 2 – 58/8, చందానగర్, బిఎస్ఎన్ఎల్ టెలిఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్ దగ్గర, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500050
  040
  04023034173
————————————————-
ఇండో ఉస్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ఇండో ఉస్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 7 – 1 – 57 / బి వద్ద ఉంది మరియు సి శ్యామ్ కరణ్ రోడ్ ఆనంద్ బాగ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని అమీర్పేట్. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023782377/23782380/23782330. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ ఇండో ఉస్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
  7 – 1 – 57 / బి మరియు సి శ్యామ్ కరణ్ రోడ్ ఆనంద్ బాగ్, అమీర్‌పేట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500016
  040
  04023782377/23782380/23782330
————————————————————-
తులసి హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
తులసి హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ ఎ – 12, ఎలక్ట్రానిక్ కాంప్లెక్స్, ఎస్బి పక్కన, కుషైగుడ, ఎసిల్, ఎక్స్ రోడ్లు, రంగా రెడ్డి, హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 404-933-6699. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ తులసి హాస్పిటల్స్
  ఎ – 12, ఎలక్ట్రానిక్ కాంప్లెక్స్, ఎస్బిహెచ్ పక్కన, కుషైగుడ, ఎసిల్, ఎక్స్ రోడ్లు, రంగా రెడ్డి, హైదరాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500062
  040
  04049336699
————————————-
విజయ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
విజయ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని ప్లాట్ నెంబర్ 128, న్యూ గాయత్రి నగర్, కర్మన్‌ఘాట్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-419-0240. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ విజయ ఆసుపత్రి
  ప్లాట్ నెం 128, న్యూ గాయత్రి నగర్, కర్మన్‌ఘాట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500079
  040
  04064190240
————————————————-
ఆర్. ఆర్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
ఆర్. ఆర్. హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ సి 4, సి 5, గంగా ఎన్క్లేవ్, ఎక్సలెన్సీ గార్డెన్ ఎదురుగా ఉంది, పెట్ బషీరాబాద్, మేడ్చల్ ఆర్డి, ఆర్. ఆర్. డిస్ట్రిక్ట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-464-2227. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ R. R. హాస్పిటల్స్
  సి 4, సి 5, గంగా ఎన్‌క్లేవ్, ఎక్సలెన్సీ గార్డెన్ ఎదురుగా, పెట్ బషీరాబాద్, మేడ్చల్ ఆర్డి, ఆర్. ఆర్. డిస్ట్రిక్ట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500055
  040
  04064642227
——————————————–
రామన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
రామన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని బస్ స్టాప్ వెనుక 6 – 151/1 సుదర్శన్ రెడ్డి నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-317-3366. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ రామన్స్ హాస్పిటల్
  6 – 151/1 సుధర్షన్ రెడ్డి నగర్ బస్ స్టాప్ వెనుక, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500054
  040
  04023173366
———————————————–
వైటస్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
వైటస్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని 4 – 7 – 75, హబ్సిగుడా ‘ఎక్స్’ రోడ్ల వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-463-3333. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ వైటస్ హాస్పిటల్స్
  4 – 7 – 75, హబ్సిగుడ ‘ఎక్స్’ రోడ్లు, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500007
  040
  04064633333
———————————————
డాక్టర్ అగర్వాల్ ఐ హాస్పిటల్ (దిల్సుఖ్ నగర్) హైదరాబాద్
డాక్టర్ అగర్వాల్ ఐ హాస్పిటల్ (దిల్సుఖ్ నగర్) హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని ఎస్ఎస్ టవర్, నెంబర్ 18 – 92 / సి డి, ఇ చైతన్యపురి వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 403-990-0200. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ డాక్టర్ అగర్వాల్ ఐ హాస్పిటల్ (దిల్సుఖ్ నగర్)
  ఎస్ఎస్ టవర్, నం 18 – 92 / సి. డి, ఇ చైతన్యపురి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500036
  040
  04039900200
—————————————————
Gbr మల్టీ స్ప్ల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
జిబిఆర్ మల్టీ ఎస్పిఎల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని దిల్షుక్ నగర్, చైతన్య పూరి, ఫ్రూట్ మార్కెట్ పక్కన ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4066802345/65702345. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ జిబిఆర్ మల్టీ ఎస్పిఎల్ హాస్పిటల్
  పండ్ల మార్కెట్ పక్కన, చైతన్య పూరి, దిల్‌షుక్‌నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 502103
  040
  04066802345/65702345

 

Read More  మిర్యాలగుడ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment