తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని బోనకల్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని బోనకల్ మండలంలోని  గ్రామాల జాబితా

 

 ఆళ్లపాడు

బోనకల్

బ్రాహ్మణపల్లి

చిన్న బీరవల్లి

చిరునోముల

చొప్పకట్ల పాలెం

గార్లపాడు

గోవిందపురం(ఎ)

గోవిందపురం(ఎల్)

జానకీపురం

కలకోట

లక్ష్మీపురం

మోటమర్రి

ముస్తికుంట్ల

నారాయణపురం

పెదబీరవల్లి

రామపురం

రాపల్లి

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని బోనకల్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 

రవినూతల

రాయనిపేట

సీతానగ్రామం

తూటికుంట్ల

 

Tags: list of mandals in district of telangana state,list of ap districts and mandals,khammam district,govindapuram village khammam,rains in khammam district,list of new districts in telangana,khammam district farmers,telangana districts list,telangana districts and mandals,khammampadu village,allinagaram village history,dalit bandhu in khammam,heavy rains damage crops in warangal district,list of telangana mandals,no bus stand facilities in khammam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top