శివరాత్రి పాట లిరిక్స్ తెలుగు మంగ్లీ స్పెషల్ సాంగ్ లిరిక్స్

తెలుగులో శివరాత్రి 2022 నుండి మంగ్లీ స్పెషల్ సాంగ్ లిరిక్స్ Lyrics – Mangli


తెలుగులో శివరాత్రి 2022 నుండి మంగ్లీ స్పెషల్ సాంగ్ లిరిక్స్


శివరాత్రి పాట లిరిక్స్ తెలుగు మంగ్లీ స్పెషల్ సాంగ్ లిరిక్స్

 

Singer Mangli
Composer Suresh Bobbilli
Music Suresh Bobbilli
Song Writer Mittapelli Surender

Lyrics

తెలుగులో శివరాత్రి 2022 నుండి మంగ్లీ స్పెషల్ సాంగ్ లిరిక్స్

మం గ్లి స్పెషల్ సాంగ్ లిరిక్స్ శివరాత్రి 2022 ఇన్ తెలుగు

నీది కాని రూపమేది లేదు దేవా ఈ సృష్ఠిలో

ఎల్లా లోకాలు పల్లవించే నీ దివ్య దృష్టిలో

నీది కాని రూపమేది లేదు దేవా ఈ సృష్ఠిలో

ఎల్లా లోకాలు పల్లవించే నీ దివ్య దృష్టిలో

విశ్వమైనా బస్వమైనా నీవే

విశ్వమైనా బస్వమైనా ఆది అంతం నీవే

నీది కాని రూపమేది లేదు దేవా ఈ సృష్ఠిలో

ఎల్లా లోకాలు పల్లవించే నీ దివ్య దృష్టిలో

ధీమ్ తానా ధీమ్ తానా ధిరననన

Read More  కలకానిది విలువైనది సాంగ్ లిరిక్స్ వెలుగు నీడలు మూవీ ఇన్ తెలుగు

ధీమ్ తానా ధీమ్ తానా ధిరననన

ధీమ్ తానా ధీమ్ తానా ధిర నననన

నింగిలో నాదము గాలిలో ప్రాణము

నీటిలో జీవము అగ్నిలో దీపము

మట్టితో దేహము ప్రాణికో రూపము

జగతినే పెంచుతూ పంచినా దైవమా

జననమైన మరణమైనా నీవే

జననమైన మరణమైనా నీవే ఆధారం

శూన్యమైనా శివ శివ నీదే ఆకారం

హర హర మహాదేవ హిమగిరి వాస

ఆది యోగివై వెలసిన ఈశా

ఆగిపోనీ కాలమందు అల్లుతావు బంధము

ఓ దేవా ఆగిపోయే ఊపిరిచ్చి తెంచేవు

ప్రాణం అంతులేని ఆశతోనే బ్రతుకు నిత్య వేట

యెడ ఉండి ఆడుతావు ఇంత వింత ఆట

నిజాము నీవే బ్రహ్మవు నీవే ఈశా నీవే

నిజమూ నీవే బ్రహ్మవు నీవే అంతటా నీవే

అంతరంగం అందనీయవు అర్ధ నారీశా

నీది కాని రూపమేది లేదు దేవా ఈ సృష్ఠిలో

ఎల్లా లోకాలు పల్లవించే నీ దివ్య దృష్టిలో

దేవా.. ఈశా..దేవా.. ఈశా..దేవా..దేవా

Read More  చిన్ని మా బతుకమ్మ పాట లిరిక్స్,పచ్చ పచ్చని పల్లె బతుకమ్మ పాట లిరిక్స్

Mangli Special Song Lyrics From Shivaratri 2022 In Telugu

Needhi kaani roopamedhi ledhu devaa ee srustilo

Ella lokaalu pallavinche nee dhivya dhrustilo

Needhi kaani roopamedhi ledhu devaa ee srustilo

Ella lokaalu pallavinche nee dhivya dhrustilo

Viswamainaa baswamainaa neeve

Viswamainaa baswamainaa aadhii antham neeve

Needhi kaani roopamedhi ledhu devaa ee srustilo

Ella lokaalu pallavinche nee dhivya dhrustilo

Dheem thaana dheem thaana dhiranana

Dheem thaana dheem thaana dhiranana

Dheem thaana dheem thaana dhira nanana

Ningilo nadhamu gaalilo praanamu

Neetilo jeevamu agnilo dheepamu

Mattitho dehamu praaniko roopamu

Jagathine penchuthoo panchinaa dhaivamaa

Jananamainaa maranamainaa neeve

Jananamainaa maranamainaa neeve aadhaaram

Shoonyamainaa shiva shiva needhe aakaaram

Read More  Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics Song | Lingashtakam | Shiva Stuti | Hara Om Namah Shivaya

Hara hara mahadheva himagiri vaasa

Aadhi yogivai velasina eeshaa

Aagiponi kaalamandhu alluthavu bandhamu

O dhevaa aagipoye oopiricchi thenchevu praanam

Anthuleni aashalone brathuku nithya veta

Yeda undi aaduthaavu intha vintha aata

Nijamu neeve bramavu neeve eeshaa neeve

Nijamu neeve bramavu neeve anthataa neeve

Antharangam andhaneeyav ardha naareeshaa

Needhi kaani roopamedhi ledhu devaa ee srustilo

Ella lokaalu pallavinche nee dhivya dhrustilo

Devaa.. eeshaa..devaa.. eeshaa..devaa..devaa

 

 

తెలుగులో శివరాత్రి 2022 నుండి మంగ్లీ స్పెషల్ సాంగ్ లిరిక్స్ Watch Video

Originally posted 2022-10-03 17:10:44.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment