గ్రహ దోషాలను తొలగించే స్నానపు యొక్క విధానాలు

గ్రహ దోషాలను తొలగించే స్నానపు యొక్క  విధానాలు

 

సూర్య దోషం తొలగడానికి : ఆదివారం

మనం స్నానం చేసే నీటిలో కుంకుమపువ్వు  లేదా  ఎర్రటి పూలు ఆ బకెట్లో కొంచెం వేసి స్నానం చేస్తే సూర్య దోషం తగ్గుతుంది.

చంద్ర దోషం తొలగడానికి: సోమవారం

నీటిలో కొంచెం పాలు లేదా  పెరుగు గాని వేసుకుని స్నానం చేస్తే చంద్ర దోషం తగ్గుతుంది.

కుజదోషం తొలగడానికి: మంగళవారం

నీటిలో బిల్వ ఆకులను లేదా  బిల్వ ఆకు పొడిని గాని వేసి స్నానం చేస్తే కుజదోషం తగ్గుతుంది.

బుదదోషం తొలగడానికి: బుధవారం

సముద్రపు నీరు లేదా  గంగా నది నీరు గాని లేక రాళ్ల ఉప్పు గాని వేసి స్నానం చేస్తే బుధ దోషం తగ్గుతుంది.

గురు దోషం తొలగడానికి: గురువారం

నల్ల యాలకులను నీటిలో ఉడికించి వాటిని మనం స్నానం చేసే నీటిలో పోసి స్నానం చేస్తే గురు దోషం తగ్గుతుంది.

శుక్ర దోషం తొలగడానికి: శుక్రవారం

నీటిలో  యాలకులను ఉడికించి ఆ నీటిని మనం స్నానం చేసే నీటిలో కలుపుకొని స్నానం చేస్తే శుక్ర దోషం తగ్గుతుంది.

Read More  రుద్రాక్షలు ధరించిన వారు పాటించవలసిన నియమాలు

శని దోషం తొలగడానికి: శనివారం

నీటిలో నల్ల నువ్వులను వేసి  స్నానం చేస్తే శని దోషం తగ్గుతుంది.

రాహు దోషం తొలగడానికి: శనివారం

మహిషా సిని  పొడిచేసి నీటిలో ఉడకబెట్టాలి. ఆ నీటిని  స్నానం చేసే నీటిలో కలిపి స్నానం చేస్తే రాహు దోషం తగ్గుతుంది.

కేతు దోషం తొలగడానికి: మంగళవారం

గరిక (గడ్డి) నీ  నీటిలో ఉడకబెట్టి ఆ నీటిని మనం స్నానం చేసే నీటిలో కలుపుకుని స్నానం చేస్తే కేతు గ్రహ దోషం తగ్గుతుంది.

ఆయా రోజుల్లో స్నానాన్ని ఆచరించి గ్రహ దోషాలను తగ్గించుకోవచ్చును.

 

Sharing Is Caring:

Leave a Comment