సిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనరేట్ లోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ ల మొబైల్ నెంబర్స్

సిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనరేట్ లోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ ల మొబైల్ నెంబర్స్

సిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనరేట్ లోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ ల మొబైల్ నెంబర్స్
Sl.No. పిఎస్ / యూనిట్ పేరు ల్యాండ్ లైన్ మొబైల్
1 ACP సిద్ధిపేట విభాగం 08457 – 223276 9490617009
2. సిద్దిపేట I టౌన్ PS 08457 – 224333 9490617019
3. సిద్దిపేట II టౌన్ పిఎస్ 08457 – 223433 9490617059
4. సిద్దిపేట ట్రాఫిక్ పిఎస్ 08457 – 228333 9490617027
5. సిద్దిపేట సర్కిల్ 08457 – 225821 9490617020
6. సిద్దిపేట గ్రామీణ పిఎస్ 08457 – 222606 9490617060
7. చిన్నకోదూర్ పిఎస్ 08457 – 243033 9490617062
8. రాజ్‌గోపాల్‌పేట్ PS 08457 – 247433 9490617061
9. బెజ్జాంకి పిఎస్ 08782 – 280233 9440795123
10. డబ్‌బాక్ సర్కిల్ 08457 – 246833 9490617021
11. డబ్బాక్ పిఎస్ 08457 – 246633 9490617063
12. మిర్డోడి పిఎస్ 08457 – 241833 9440901836
13. భూంపల్లి PS 08457 – 227333 9490617064
14. ACP గజ్వెల్ డివిజన్ 8333998684
15. గజ్వెల్ ట్రాఫిక్ పిఎస్
16. గజ్వెల్ సర్కిల్ 08454 – 232338 9490617022
17. గజ్వెల్ పిఎస్ 08454 – 232333 9490617068
18. జగదేవ్‌పూర్ పిఎస్ 08454 – 275333 9490617070
19. మార్కుక్ PS 9440880849
20. ములుగు పిఎస్ 08454 – 255033 9490617069
21. గౌరరామ్ పిఎస్ 08454 – 253033 9440901839
22. తోగుటా సర్కిల్ – 9490617023
23. తోగుటా పిఎస్ 08457 – 242333 9490617065
24. డౌల్తాబాద్ పిఎస్ 08457 – 238833 9490617066 s
25. రైపోల్ PS 9440623633
26. బేగంపెట్ PS 9440901830
27. కుక్నూర్పల్లి పిఎస్ 08457 – 249033 9490617067
28. ACP హుస్నాబాద్ డివిజన్ – –
29. హుస్నాబాద్ సర్కిల్ 08721 – 255777 9440795141
30. హుస్నాబాద్ పిఎస్ 08721 – 255333 9440795114
31. కోహెడ పిఎస్ 08721 – 254133 9440900989
32. అక్కన్నపేట PS 9493789321
33. చెరియల్ సర్కిల్ 08716 – 232072 9440904620
34. చెరియల్ పిఎస్ 08716 – 232003 9440904656
35. మద్దూర్ PS 08710 – 236233 9440795237
36. కొమురవెల్లి పిఎస్ 9440795350

సిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనరేట్ లోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ ల మొబైల్ నెంబర్స్