నజభజ లిరికల్ వీడియో | గాడ్ ఫాదర్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి

నజభజ లిరికల్ వీడియో | గాడ్ ఫాదర్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి Lyrics – Sri Krishna, Prudhvi Chandra


నజభజ లిరికల్ వీడియో | గాడ్ ఫాదర్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి


Singer Sri Krishna, Prudhvi Chandra
Composer Mohan Raja
Music Thaman S
Song Writer Anantha Sriram

Lyrics

నజభజ లిరికల్ వీడియో | గాడ్ ఫాదర్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి

నజభజా సాహిత్యం

శ్రీ కృష్ణుడిని అనుసరించండి

బ్యాండ్‌సింటౌన్‌లో

నజభజ జజర

నజభజ జజర

గజ గజ వణికించే

గజరాజదిగోర

నజభజ జజర

నజభజ జజర

భుజములు జూలిపించె

మొనగాడాదిగోరా

గీం గీం

ఘీంకరించిన ఐరావతం

గిర్రున గిర్రున తొండము

తిప్పితే చిత్తాడే మొత్తం

గీం గీం

ఘీంకరించిన ఐరావతం

గిత్తల మీడికంటెత్తున

దూకితే నెత్తురే మొత్తమ్

గుడ్డు గుడ్డితే గుండెలపై

గుజ్జు గుజ్జుగా అవుతావబ్బాయ్

కుమ్ము కుమ్మితే రోమ్ములపై

దిమ్ము దిమ్ముగా ఉంటాడబ్బాయ్

దుండగ దండుని మొండిగా

చెందడు గండర గడుదురా

నజభజ జజర

నజభజ జజర

గజ గజ వణికించే

గజరాజదిగోర

కొండ దేవర కోన దేవర

కొర చూపు కొడవలిరా

అడవి తల్లికి అన్నయ్య వీడురా

కలబడితే కథకలిరా

చొక్కా మడతపెట్టి వచ్చాడంటే

టేకు దుంగ మీది గొడ్డలి వీడు

మీసకట్టు గాని తిప్పడంటే

మద్ది చెట్టు మీద రంపమౌతాడు

నల్లవిరుగుడు చేవలంటి

జబ్బల అబ్బులుకే

నడ్డి విరిచెడు చేవ చూసి

అబ్బలు గుర్తొస్తారే

అడ్డూ వచ్చినోన్ని

అడ్డదిద్దముగా

తొక్కేసి పోతాదురా

నజభజ జజర

నజభజ జజర

గజ గజ వణికించే

గజరాజదిగోర

నజభజ జజర

నజభజ జజర

భుజములు జూలిపించె

మొనగాడాదిగోరా

Najabhaja – Lyric Video | God Father Megastar Chiranjeevi

Najabhaja Lyrics

Najabhaja Jajara

 

Gaja Gaja Vanikinche

Gajarajadigora

Najabhaja Jajara

Najabhaja Jajara

Bhujamulu Jhulipinche

Monagadadigora

Gheem Gheem

Gheemkarimchina Airavatam

Girruna Girruna Thondamu

Thippite Chitthade Mottham

Gheem Gheem

Gheemkarimchina Airavatham

Githala Meedikantetthuna

Dookite Netture Mottham

Guddu Guddite Gundelapai

Gujju Gujjuga Avutavabbay

Kummu Kummite Rommulapai

Dimmu Dimmuga Untadabbay

Dundaga Danduni Mondiga

Chendadu Gandara Gadudura

Najabhaja Jajara

Najabhaja Jajara

Gaja Gaja Vanikinche

Gajarajadigora

Konda Devara Kona Devara

Kora Choopu Kodavalira

Adavi Thaliki Annayya Veedura

Kalabadite Kathakalira

Chokka Madathapetti Vachchadante

Teku Dunga Meedi Goddali Veedu

Meesakattu Gaani Thippadante

Maddi Chettu Meeda Rampaumautaadu

Nallavirugudu Chevalanti

Jabbala Abbuluke

Naddi Virichedu Cheva Choosi

Abbalu Gurtostare

Addu Vachchinonni

Addadiddamuga

Tokkesi Potadhura

Najabhaja Jajara

Najabhaja Jajara

Gaja Gaja Vanikinche

Gajarajadigora

Najabhaja Jajara

Najabhaja Jajara

Bhujamulu Jhulipinche

Monagadadigora

 

 

నజభజ లిరికల్ వీడియో | గాడ్ ఫాదర్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి Watch Video

Leave a Comment