కార్తీక మాసంలో పాటించవలసిన నియమాలు

_*కార్తీక మాసంలో  పాటించవలసిన నియమాలు*_
*1వ రోజు*
నిషిద్ధములు :– ఉల్లి , ఉసిరి , చద్ది , ఎంగిలి , చల్లని వస్తువులు
దానములు :- నెయ్యి , బంగారం
పూజించాల్సిన దైవము :- స్వథా అగ్ని
జపించాల్సిన మంత్రము :- ఓం జాతవేదసే స్వథాపతే స్వాహా
ఫలితము :- తేజోవర్ధనము
*2వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- తరగబడిన వస్తువులు
దానములు :- కలువపూలు , నూనె , ఉప్పు
పూజించాల్సిన దైవము :- బ్రహ్మ
జపించాల్సిన మంత్రము :-  ఓం గీష్పతయే – విరించియే స్వాహా
ఫలితము :- మనః స్థిమితము
*3వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- ఉప్పు కలిసినవి , ఉసిరి
దానములు :- ఉప్పు
పూజించాల్సిన దైవము :- పార్వతి
జపించాల్సిన మంత్రము :- ఓం పార్వత్యై – పరమేశ్వర్యై స్వాహా
ఫలితము :– శక్తి, సౌభాగ్యము
కార్తీక మాసంలో పాటించవలసిన నియమాలు

 

*4వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- వంకాయ , ఉసిరి
దానములు :- నూనె , పెసరపప్పు
పూజించాల్సిన దైవము :- విఘ్నేశ్వరుడు
జపించాల్సిన మంత్రము :-  ఓం గం గణపతయే స్వాహా
ఫలితము :- సద్బుద్ధి , కార్యసిద్ధి
*5వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- పులుపుతో కూడినవి
దానములు :– స్వయంపాకం , విసనకర్ర
పూజించాల్సిన దైవము :– ఆదిశేషుడు
జపించాల్సిన మంత్రము :- మంత్ర  అలభ్యం , ప్రాణాయామం చేయాలి)
ఫలితము :– కీర్తి
*6వ రోజు*
నిషిద్ధములు :– ఇష్టమైనవి , ఉసిరి
దానములు :– చిమ్మిలి
పూజించాల్సిన దైవము :- సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు
జపించాల్సిన మంత్రము :-ఓం సుం.బ్రం. సుబ్రహ్మణ్యాయ స్వాహా
ఫలితము :- సర్వసిద్ధి, సత్సంతానం , జ్ఞానలబ్ధి
*7వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- పంటితో తినే వస్తువులు, ఉసిరి
దానములు :- పట్టుబట్టలు , గోధుమలు , బంగారం
పూజించాల్సిన దైవము :– సూర్యుడు
జపించాల్సిన మంత్రము :- ఓం. భాం. భానవే స్వాహా
ఫలితము :- తేజస్సు, ఆరోగ్యం
*8 వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- ఉల్లి , ఉసిరి , మద్యం , మాంసం
దానములు :– తోచినవి – యథాశక్తి
పూజించాల్సిన దైవము :- దుర్గ
జపించాల్సిన మంత్రము :-  ఓం చాముండాయై విచ్చే – స్వాహా
ఫలితము :- ధైర్యం, విజయం
*9వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- నూనెతో కూడిన వస్తువులు , ఉసిరి
దానములు :- మీకు ఇష్టమైనవి పితృ తర్పణలు
పూజించాల్సిన దైవము :- అష్టవసువులు -పితృ దేవతలు
జపించాల్సిన మంత్రము :- ఓం అమృతాయ స్వాహా – పితృదేవతాభ్యో నమః
ఫలితము :- ఆత్మరక్షణ, సంతాన రక్షణ
*10వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- గుమ్మడికాయ , నూనె , ఉసిరి
దానములు :- గుమ్మడికాయ , స్వయంపాకం , నూనె
పూజించాల్సిన దైవము :- దిగ్గజాలు
జపించాల్సిన మంత్రము :-ఓం మహామదేభాయ స్వాహా
ఫలితము :- యశస్సు – ధనలబ్ధి
నిషిద్ధములు :- పులుపు , ఉసిరి
దానములు :- వీభూదిపండ్లు , దక్షిణ
పూజించాల్సిన దైవము :- శివుడు
జపించాల్సిన మంత్రము :-  ఓం రుద్రాయస్వాహా , ఓం నమశ్శివాయ
ఫలితము :- ధనప్రాప్తి , పదవీలబ్ధి
*12వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- ఉప్పు , పులుపు , కారం , ఉసిరి
దానములు :- పరిమళద్రవ్యాలు , స్వయంపాకం , రాగి , దక్షిణ
పూజించాల్సిన దైవము :- భూదేవీసహిత శ్రీమహావిష్ణు లేక కార్తీక దామోదరుడు
జపించాల్సిన మంత్రము :– ఓం భూర్భువర్విష్ణవే వరాహాయ కార్తీక దామోదరాయ స్వాహా
ఫలితము :- బంధవిముక్తి , జ్ఞానం , ధన ధాన్యాలు
*13వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- రాత్రి భోజనం , ఉసిరి
దానములు :- మల్లె , జాజి వగైరా పూవులు , వనభోజనం
పూజించాల్సిన దైవము :- మన్మధుడు
జపించాల్సిన మంత్రము :–  ఓం శ్రీ విరిశరాయ నమః స్వాహా
ఫలితము :- వీర్యవృద్ధి, సౌదర్యం
*14వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- ఇష్టమైన వస్తువులు , ఉసిరి
దానములు :- నువ్వులు , ఇనుము , దున్నపోతు లేదా గేదె
పూజించాల్సిన దైవము :- యముడు
జపించాల్సిన మంత్రము :- ఓం తిలప్రియాయ సర్వ సంహార హేతినే స్వాహా
ఫలితము :- అకాలమృత్యువులు తొలగుట
*15వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- తరగబడిన వస్తువులు
దానములు :- కలువపూలు , నూనె , ఉప్పు
జపించవలసిన మంత్రం :-‘ఓం శ్రీ తులసీథాత్రీ సమేత కార్తీక దామోదరాయ నమః’
*16వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- ఉల్లి , ఉసిరి , చద్ది ,ఎంగిలి , చల్ల
దానములు :– నెయ్యి , సమిధలు , దక్షిణ , బంగారం
పూజించాల్సిన దైవము :- స్వాహా అగ్ని
జపించాల్సిన మంత్రము :- ఓం స్వాహాపతయే జాతవేదసే నమః
ఫలితము :- వర్చస్సు , తేజస్సు , పవిత్రత
*17వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- ఉల్లి , ఉసిరి , చద్ది , ఎంగిలి , చల్ల మరియు తరిగిన వస్తువులు
దానములు :- ఔషధాలు , ధనం
పూజించాల్సిన దైవము :- అశ్వినీ దేవతలు
జపించాల్సిన మంత్రము :- ఓం అశ్విన్యౌవైద్యౌ తేనమః స్వాహా
ఫలితము :- సర్వవ్యాధీనివారణం ఆరోగ్యం
*18వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- ఉసిరి
దానములు :– పులిహార , అట్లు , బెల్లం
పూజించాల్సిన దైవము :- గౌరి
జపించాల్సిన మంత్రము :- ఓం గగగగ గౌర్త్యె స్వాహా
ఫలితము :– అఖండ సౌభాగ్య ప్రాప్తి
*19వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- నెయ్యి , నూనె , మద్యం , మాంసం , మైధునం , ఉసిరి
దానములు :– నువ్వులు , కుడుములు
పూజించాల్సిన దైవము :- వినాయకుడు
జపించాల్సిన మంత్రము :- ఓం గం గణపతయే స్వాహా
ఫలితము :– విజయం , సర్వవిఘ్న నాశనం
*20వ రోజు*
నిషిద్ధములు :– పాలుతప్ప – తక్కినవి
దానములు :- గో , భూ , సువర్ణ దానాలు
పూజించాల్సిన దైవము :- నాగేంద్రుడు
జపించాల్సిన మంత్రము :- ఓం సర్పాయ మహాసర్పాయ దివ్యసర్వాయపాతుమాం
ఫలితము :- గర్భదోష పరిహరణం, సంతానసిద్ధి
*21వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- ఉల్లి , ఉసిరి , ఉప్పు , పులుపు , కారం
 
దానములు :- యథాశక్తి సమస్త దానాలూ
పూజించాల్సిన దైవము :- కుమారస్వామి
జపించాల్సిన మంత్రము :- ఓం సాం శరవణ భవాయ కుమారాయ స్వాహా
ఫలితము :– సత్సంతానసిద్ధి , జ్ఞానం , దిగ్విజయం
*22వ రోజు*
నిషిద్ధములు :– పంటికి పనిచెప్పే పదార్ధాలు , ఉసిరి
దానములు :– బంగారం , గోధుమలు , పట్టుబట్టలు
పూజించాల్సిన దైవము :– సూర్యుడు
జపించాల్సిన  మంత్రము :- ఓం సూం – సౌరయే స్వాహా , ఓం భాం – భాస్కరాయ స్వాహా
ఫలితము :– ఆయురారోగ్య తేజో బుద్ధులు.
*23వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- ఉసిరి , తులసి
దానములు :– మంగళ ద్రవ్యాలు
పూజించాల్సిన దైవము :- అష్టమాతృకలు
జపించాల్సిన మంత్రము :- ఓం శ్రీమాత్రే నమః , అష్టమాతృ కాయ స్వాహా
ఫలితము :- మాతృరక్షణం , వశీకరణం
*24వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- మద్యమాంస మైధునాలు , ఉసిరి
దానములు :– ఎర్రచీర , ఎర్ర రవికెలగుడ్డ , ఎర్రగాజులు , ఎర్రపువ్వులు
పూజించాల్సిన దైవము :– శ్రీ దుర్గ
జపించాల్సిన  మంత్రము :-  ఓం అరిషడ్వర్గవినాశిన్యై నమః శ్రీ దుర్గాయై స్వాహా
ఫలితము :- శక్తిసామర్ధ్యాలు , ధైర్యం , కార్య విజయం
*25వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- పులుపు , చారు – వగయిరా ద్రవపదార్ధాలు
 
దానములు :- యథాశక్తి
పూజించాల్సిన దైవము :- దిక్వాలకులు
జపించాల్సిన మంత్రము :- ఓం ఈశావాస్యాయ స్వాహా
ఫలితము :- అఖండకీర్తి , పదవీప్రాప్తి
*26వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- సమస్త పదార్ధాలు
దానములు :- నిలవవుండే సరుకులు
పూజించాల్సిన దైవము :- కుబేరుడు
జపించాల్సిన మంత్రము :– ఓం కుబేరాయవై శ్రవణాయ మహారాజాయ స్వాహా
ఫలితము :- ధనలబ్ది , లాటరీవిజయం , సిరిసంపదలభివృద్ధి
*27వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- ఉల్లి , ఉసిరి , వంకాయ
దానములు :- ఉసిరి , వెండి , బంగారం , ధనం , దీపాలు
పూజించాల్సిన దైవము :- కార్తీక దామోదరుడు
జపించాల్సిన మంత్రము :- ఓం శ్రీభూతులసీ ధాత్రీసమేత కార్తీక దామోదరాయ స్వాహా
ఫలితము :– మహాయోగం , రాజభోగం , మోక్షసిద్ధి
*28వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- ఉల్లి , ఉసిరి , సొర , గుమ్మడి , వంకాయ
దానములు :- నువ్వులు , ఉసిరి
పూజించాల్సిన దైవము :- ధర్ముడు
జపించాల్సిన
మంత్రము :- ఓం ధర్మాయ , కర్మనాశాయ స్వాహా
ఫలితము :– దీర్ఘకాల వ్యాధీహరణం
*29వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- పగటి ఆహారం , ఉసిరి
దానములు :- శివలింగం , వీభూది పండు , దక్షిణ , బంగారం
పూజించాల్సిన దైవము :- శివుడు (మృత్యుంజయుడు)
జపించాల్సిన మంత్రము :- ఓంత్రియంబకం యజామహే సుగంధం పుష్టివర్ధనం ,
ఉర్వారుకమివ బంధనాన్తృత్యో ర్ముక్షీయ మామృతాత్
ఫలితము :- అకాలమృత్యుహరణం , ఆయుర్వృద్ధి , ఆరోగ్యం , ఐశ్వర్యం
*30వ రోజు*
నిషిద్ధములు :- పగటి ఆహారం , ఉసిరి
దానములు :- నువ్వులు , తర్పణలు , ఉసిరి
పూజించాల్సిన దైవము :- సర్వదేవతలు , పితృ దేవతలు
జపించాల్సిన మంత్రము :- ఓం అమృతాయ స్వాహా మమసమస్త పితృదేవతాభ్యో నమః
 
ఫలితము :- ఆత్మస్థయిర్యం , కుటుంబక్షేమం.
లోకాన్ సమస్తం శుఖినోభవంతూ ?
Read More  శ్రావణ శుక్రవారం పూజ ఎందుకు చేయాలి
Sharing Is Caring:

Leave a Comment