శివుని యొక్క పవిత్రమైన చిహ్నాలు

శివుని యొక్క పవిత్రమైన చిహ్నాలు

నంది (ఎద్దు) :  శివునికి అతి దగ్గరలో ఉన్న ఆప్తమిత్రులలో నంది ఒకటి. ఎందుకంటే నంది అన్ని శివాలయాల బయట  ఉంచబడుతుంది. శివ భక్తులు తమ కోరికలను శివునికి విన్నవించమని ఎద్దు చెవుల వద్ద గుసగుసగా చెప్పుకుంటారు.

త్రిశూలము :శివ ఎంచుకున్న ఆయుధం త్రిశూలము లేదా త్రిశూల్ అని  కూడా చెప్పవచ్చును . శివుని ఒక చేతిలో త్రిశూలము ఉంటుంది. త్రిశూలములో ఉండే  మూడు  వాడి అయిన మొనలు ఉంటాయి.   అవి  కోరిక, చర్య మరియు జ్ఞానం యొక్క మూడు శక్తులను సూచిస్తాయి.

నెలవంక – చంద్రుడు :

శివుడిని తరచుగా తన ‘జటా’ ఒక అర్ధచంద్రాకార చంద్రుని కళా రూపాలతో చిత్రీకరించారు. చంద్రుడు వృద్ది చెందటం మరియు తగ్గిపోవటం అనేది ప్రకృతి యొక్క అత్యంత శాశ్వతమైన చక్రాన్ని కూడా  సూచిస్తుంది. హిందూ మతం క్యాలెండర్ ఈ ప్రక్రియపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

నీలిరంగు – కంఠం :

శివునికి మరొక పేరు నీలకంఠుడు అని చెప్పవచ్చును . శివుడు సముద్ర మదనం సమయంలో వచ్చిన విషాన్ని మింగాడు . అప్పుడు పార్వతి దేవి  శివుని యొక్క కంఠంలో విషాన్ని ఆపివేయుట వలన నీలం రంగులోకి మారినది. అప్పటి నుండి శివుడు నీలం రంగు కంఠం కలిగి ఉన్నారు.

రుద్రాక్ష :

శివుడు మెడ చుట్టూ రుద్రాక్ష హారమును ధరిస్తారు. అంతేకాకుండా రుద్రాక్ష యొక్క తాయెత్తులను  కలిగి ఉంటారు. ‘రుద్రాక్ష’ అనే పదము ‘రుద్ర’ (శివ యొక్క మరొక పేరు) మరియు ‘అక్ష్’ అంటే కన్నీళ్లు నుండి వచ్చింది. ఒక కథ ప్రకారం శివుడు లోతైన ధ్యానం తర్వాత ఆయన కళ్ళు తెరిచిన సమయంలో ఆయన కనుల నుండి వచ్చిన కన్నీటి చుక్కలు భూమి మీద పడి అవి పవిత్ర రుద్రాక్ష్ చెట్టులోకి వెళ్లినాయి.

పాము :

శివుడు ఆయన మెడ చుట్టూ 3 సార్లు చుట్టబడిన ఒక పామును ధరిస్తారు. పాము యొక్క 3 చుట్టలు.. భూత, వర్తమాన, భవిష్యత్- కాలాలను కూడా  సూచిస్తాయి.   పాము హిందువులు పూజించే పవిత్రమైన ప్రాణిగా కూడా  చెప్పవచ్చును .

మూడో కన్ను:

శివుని యొక్క చిహ్నాలలో ఒకటిగా మూడో కన్నును చెప్పవచ్చును . ఆయన నుదుటిపైన మధ్యభాగంలో మూడో కన్ను ఉంటుంది. అయన చాలా కోపంతో మరియు చెడు నాశనం కోరుకున్నప్పుడు మాత్రమే మూడో కన్ను తెరుచుకుంటుంది. అప్పటి నుండి మూడో కన్ను జ్ఞానం మరియు సర్వవ్యాపకత్వం కోసం ఒక చిహ్నంగా మారింది.

డమరుకం :

శివునితో సంబంధం కలిగిన ఒక చిన్న డ్రమ్ వంటి వాయిద్యం. కళాత్మక అభివృద్ధి స్వాధీన సమయంలో డమరుకం యొక్క లయతో శివుడు  నాట్యం చేస్తారు.

జటా :

అట్టకట్టుకొని ఉన్న జుట్టును  జటా  అంటారు . సాధారణంగా శుభ్రంగా లేని సంకేతంగా కనిపిస్తుంది. కానీ  జటా శివ విషయంలో అతను ప్రాపంచిక ఆలోచనలకు మించినదిగా ఉంటుంది.

      శివుని అట్టకట్టుకొని జుట్టు లేదా’జటా’ అందం మరియు పవిత్రమైన ప్రామాణిక నిర్వచనాలకు మించి ఉన్నట్టు కూడా  చూపిస్తుంది.

ఓం నమః శివాయ.

Leave a Comment