సినుకులాట పాట లిరిక్స్ తెలుగు జానపద పాట

సినుకులాట పాట లిరిక్స్ తెలుగు జానపద పాట

సినుకులాట పాట లిరిక్స్ తెలుగు జానపద పాట Lyrics – Spoorthi Jithender


సినుకులాట పాట లిరిక్స్ తెలుగు జానపద పాట


Singer Spoorthi Jithender
Composer Thirupathi Matla
Music Thirupathi Matla
Song Writer Thirupathi Matla

Lyrics

 సినుకులత పాట లిరిక్స్

తెలుగు మరియు ఆంగ్లంలో తాజా జానపద పాట సినుకులత సాహిత్యం. ఈ పాట సాహిత్యాన్ని తిరుపతి మాట్ల రాశారు. తిరుపతి మాట్ల సంగీతం అందించిన ఈ పాటను గాయని స్పూర్తి జితేందర్ పాడారు. Sytv.in అందించిన సినుకులత పాట. ఈ వీడియో సాంగ్‌లో యామిని ఈఆర్ కనిపించారు. హరీష్ వేల్పుల ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారు.

Sinukulata Song Lyrics In Telugu

మిల మిల మెరిసేటి

మెరుపులాటో మెరుపులాట

మెరుపుల్లో సిన్నదాని వలపులాట

సిట సిట కురిసేటి సినుకులాటో సినుకులాట

చినుకుల్లో చిన్నదాని చిందులాట

చినుకు ముత్యాలు నా మీద రాలుతుంటే

గుండె జారుతుంటే కళ్ళు తిరుగుతుంటే

ఒళ్ళు వణుకుతుంటే తోడు ఏదని ఎద పోరు పెట్టవటే

మిల మిల మెరిసేటి

మెరుపులాటో మెరుపులాట

మెరుపుల్లో సిన్నదాని వలపులాట

సిట సిట కురిసేటి సినుకులాటో సినుకులాట

చినుకుల్లో చిన్నదాని చిందులాట

తడి బట్ట గిలిగింత ఆడివెట్టే తనువంతా

వరదల్లా బురదల్లా గంతులేసాడంగా

తడి బట్ట గిలిగింత ఆడివెట్టే తనువంతా

వరదల్లా బురదల్లా గంతులేసాడంగా

సిగ్గు తెరలు తీసి నా గుండె లోతుల్లా

కొంగొత్త ఆశలు కోలాటం ఆడంగా

మిల మిల మెరిసేటి

మెరుపులాటో మెరుపులాట

మెరుపుల్లో సిన్నదాని వలపులాట

సిట సిట కురిసేటి సినుకులాటో సినుకులాట

చినుకుల్లో చిన్నదాని చిందులాట

బొట్టు బొట్టు కలిసి ఎత్తు ఒంపులు దాటి

పాలధారాలు గంగా ఒడిలోన పారంగా

చిలిపి బండారాలు చెరసాలు ఆడంగా

నీటి మందారాలు నను ముద్దులాడంగా

మిల మిల మెరిసేటి

మెరుపులాటో మెరుపులాట

మెరుపుల్లో సిన్నదాని వలపులాట

సిట సిట కురిసేటి సినుకులాటో సినుకులాట

చినుకుల్లో చిన్నదాని చిందులాట

మారకు తొడిగిన కొమ్మలల్లాకెళ్ళి

పిల్లగాలి సల్ల సల్లంగా పిలవంగా

మారకు తొడిగిన కొమ్మలల్లాకెళ్ళి

పిల్లగాలి సల్ల సల్లంగా పిలవంగా

పచ్చని పైరుల్లా వెచ్చని పొదలల్లా

పరుసుకున్నా పడుచు పరువాలు మురవంగా

సిట సిట కురిసేటి సినుకులాటో సినుకులాట

చినుకుల్లో చిన్నదాని చిందులాట

మిల మిల మెరిసేటి

మెరుపులాటో మెరుపులాట

మెరుపుల్లో సిన్నదాని వలపులాట

ఆ నింగి అంచున రంగులారబోసి

సింగిడి ఎంతో సుంగారం వొలకంగా

ఆ నింగి అంచున రంగులారబోసి

సింగిడి ఎంతో సుంగారం వొలకంగా

మట్టి పొత్తిళ్లలో పూసిన పువ్వులు

నా వాడి తీరుగా నవ్వులూరు

మిల మిల మెరిసేటి

మెరుపులాటో మెరుపులాట

మెరుపుల్లో సిన్నదాని వలపులాట

సిట సిట కురిసేటి సినుకులాటో సినుకులాట

చినుకుల్లో చిన్నదాని చిందులాట

Sinukulata Song Lyrics In English

Mila mila meriseti

Merupulaatalo merupulata

Merupullo sinnadhani valapulata

Sitapata kuriseti sinukulaatalo sinukulata

Chinukullo chinnadani chindhulaata

Chinuku mutyalu naa meedha raluthunte

Gunde jaruthunte kallu thiruguthunte

Vollu vanukuthunte thodu yedhani yedha poru pettavate

Mila mila meriseti

Merupulaatalo merupulata

Merupullo sinnadhani valapulata

Sitapata kuriseti sinukulaatalo sinukulata

Chinukullo chinnadani chindhulaata

Thadi batta giligintha aadivette tanuvantha

Varadalla buradalla ganthulesadanga

Thadi batta giligintha aadivette tanuvantha

Varadalla buradalla ganthulesadanga

Siggu theralu teesi naa gunde lothulla

Kongottha aashalu kolatam aadanga

Mila mila meriseti

Merupulaatalo merupulata

Merupullo sinnadhani valapulata

Sitapata kuriseti sinukulaatalo sinukulata

Chinukullo chinnadani chindhulaata

Bottu bottu kalisi yetthu vompulu daati

Paaladharalu ganga vodilona paaranga

Bottu bottu kalisi yetthu vompulu daati

Paaladharalu ganga vodilona paaranga

Chilipi bandaralu cherasalu aadanga

Neeti mandharalu nanu muddhuladanga

Mila mila meriseti

Merupulaatalo merupulata

Merupullo sinnadhani valapulata

Sitapata kuriseti sinukulaatalo sinukulata

Chinukullo chinnadani chindhulaata

Maaraku thodigina kommalallakelli

Pillagali salla sallanga pilavanga

Maaraku thodigina kommalallakelli

Pillagali salla sallanga pilavanga

Pachhani perulla vechhani podhalalla

Parusukunna paduchu paruvalu muravanga

Sita sita kuriseti sinukulaatalo sinukulata

Chinukullo chinnadaani chindhulata

Mila mila meriseti

Merupulaatalo merupulata

Merupullo sinnadhani valapulata

Aa ningi anchuna rangulaarabosi

Singidi entha sungaram volakanga

Aa ningi anchuna rangulaarabosi

Singidi entha sungaram volakanga

Matti potthilallo poosina puvvulu

Naa vaadi teeruga navvuluranga

Mila mila meriseti

Merupulaatalo merupulata

Merupullo sinnadhani valapulata

Sitapata kuriseti sinukulaatalo... sinukulata

Chinukullo chinnadani chindhulaata

 

 

సినుకులాట పాట లిరిక్స్ తెలుగు జానపద పాట Watch Video

Read More  జాలే పాట లిరిక్స్ మంగ్లీ లిరిక్స్, తెలుగు ఫుల్ సాంగ్, శ్రీ రామస్వామి జాలే సాంగ్ లిరిక్స్ వీడియో చూడండి
Sharing Is Caring: