తెలుగు కొటేషన్స్ / సూక్తులు / మంచిమాటలు తెలుగు Telugu Quotes Status SMS Messages / Quotes in Telugu Text Part 1

Telugu Quotes Status SMS Messages / Quotes in Telugu Text | తెలుగు కొటేషన్స్ / సూక్తులు / మంచిమాటలు తెలుగు Part 1 అందరం బాగుండాలి అందులో మీరు మరీను బాగుండాలి . ఏ విషయంలోను ఎవరి మీద ఆధారపడకు ఒక్కసారి అడిగితే సాయం అదే సాయం పదే పదే అడిగితే చేతగాని తనం వీలైనంత వరకు ఎవరి సాయం లేకుండా బతకడం నేర్చుకో అప్పుడు … Read more

తెలుగు కొటేషన్స్ / సూక్తులు / మంచిమాటలు తెలుగు Telugu Quotes Status SMS Messages / Quotes in Telugu Text Part 4

  Telugu Quotes Status SMS Messages / Quotes in Telugu Text | తెలుగు కొటేషన్స్ / సూక్తులు / మంచిమాటలు తెలుగు Part 1    మన జీవిత ప్రయాణంలో ఎన్నో పరిచయాలు మరేన్నో సంతోషాలు ఎన్నో సమస్యలు ఎన్నో బాధలు అన్నీ రంగులు కలిస్తేనే జీవితం అహాన్ని దుర్గుణాలను హోలీ మంటల్లో కాల్చేద్దాం మనలోని మరో మనిషికి కొత్త రంగులద్దుదాం మీకు మీ కుటుంబ … Read more

తెలుగు కొటేషన్స్ / సూక్తులు / మంచిమాటలు తెలుగు Telugu Quotes Status SMS Messages / Quotes in Telugu Text Part 2

తెలుగు కొటేషన్స్ Telugu Quotes Status SMS Messages / Quotes in Telugu Text Part 2  తెలుగు కొటేషన్స్ / సూక్తులు / మంచిమాటలు తెలుగు Part 2   కొన్ని సార్లు మనం ఎదుటి వారికి వారి మంచి కోరి చెప్పే మాటలు ఎటువంటి మార్పు తేలేనప్పుడు ఒక్కసారి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి చూడు మార్పు ఖచ్చితంగా వస్తుంది మన ఉద్దేశ్యం అర్థం చేసుకున్నవారు మనల్ని మంచిగా చూస్తారు … Read more

తెలుగు కొటేషన్స్ / సూక్తులు / మంచిమాటలు తెలుగు Telugu Quotes Status SMS Messages / Quotes in Telugu Text Part 3

  తెలుగు కొటేషన్స్ / సూక్తులు / మంచిమాటలు తెలుగు Telugu Quotes Status SMS Messages / Quotes in Telugu Text Part 3 మనం ఇతరులకి సాయపడే విషయంలో పండ్లనిచ్చే చెట్టులా ఉండాలి . చెట్టుకి ఇవ్వడమే తెలుసు మంచి మనుషులు కూడా అంతే ఇతరులకి సాయం చేయ్యడం తప్ప వారి స్వార్థం కోసం ఎప్పుడు ఏమి ఆశించరు .      ఒక మంచి మాట … Read more