కవల అబ్బాయిల పేర్లు ట్విన్ బాయ్స్

 కవల అబ్బాయిల పేర్లు     ట్విన్ బాయ్స్ ఆర్ రాహుల్, మెహుల్ రామన్, కృష్ణన్. మెహుల్ రాజ్, యువరాజ్ రాజ్ కుమార్, ప్రేమ్ కుమార్ రాజ్ కమల్, నీల్ కమల్.   Telugu Lyric Songs Download రాజేంద్ర, వీరేంద్ర. రాజేష్, రాకేష్ రాజేష్, బ్రిజేష్. రామ్, లఖన్. రామ్, లక్ష్మణ్. రామ్, పరశురాం రామ్, శ్యామ్. రావణుడు, కుంభకరన్. రవి, రఘు. రితేష్, మితేష్ రితేష్, రాజేష్. రోహిత్, మోహిత్. రూపేష్, నృపేష్. ఎస్ …

Read more

B అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

B అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు   బాదల్-@-బహిర్ -@-బాహుబలి-@-బాలార్క్-@-బాలన్-@-బాలకృష్ణ-@-బాన్‌భట్-@-బాంకే బిహారీ-@-బాసిమ్-@-బాస్కరన్-@-బాబాలా-@-బాబాలా-@-బాబాన్-@-బబ్రీ-@-బభ్రూ-@-బభ్రుమలిన్-@-బూమోహన్-@-బాచిల్-@-బాదల్-@-బడవాగ్ని-@-బాధానంద-@-బద్రి-@-బద్రీనాథ్ B అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు బగీరా-@- బహ-@- బహ ఉదీన్-@- బహి ఉదీన్-@- బహు-@- బాహుబలి-@- బహుకేతు-@- బహుమాన్య-@- బహుమార్గి-@- బహుమిత్ర-@- బహులా-@- బహుమూల్య-@- బాహులేయ-@- బహుపతు-@-   Boy Names With Letter B Cute Names Telugu Baby Names   బహుప్రద-@- బహుప్రియ-@- బహురాయ్-@- …

Read more

A తో అమ్మాయి ల తెలుగు పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

A తో అమ్మాయి ల తెలుగు పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు అనసూయ – Anasuya  అనుష్ణ – Anushna  అనురాధ – Anuradha  ఆదిలక్ష్మి – Adilakshmi  అపర్ణ – Aparna  అన్వేషిత – Anveshitha  ఆనంది – Anandi  ఆమని – Amani  అన్విత – Anvita  అనూష – Anusha  అనుప్రియ – Anupriya  అవంతిక – Avantika  అర్షిత – Arshita  అవిరా – Avira  అశ్విని – …

Read more

G అక్షరంతో పేర్లు అబ్బాయిలపేర్లు కొత్తవి తెలుగులో అబ్బాయిపేర్లు తెలుగు పేర్లు

G అక్షరంతో పేర్లు అబ్బాయిలపేర్లు కొత్తవి తెలుగులో అబ్బాయిపేర్లు తెలుగు పేర్లు   G అక్షరం తో పేర్లు అబ్బాయిల పేర్లు కొత్తవి అబ్బాయి పేర్లు గభస్తి గభస్తిమాట గదా గధాధరుడు గాధర్ గాడిన్ గఫూర్ గగజ గగన్ గగన్జోట్ గగనమణి గగన్‌దీప్ గగనమూర్ధ గగనస్పర్శన గగనేశ్వరుడు గగన్జ్యోత్ గగన్విహారి గగ్నేష్ గజ గజబాహు గజదంతా గజధరుడు గజకర్ణుడు గజముఖ గజపతి గజానన్ గజానంద్ గజానన్విహారి గజరి గజవక్ర గజ్దంత్ గజేంద్రుడు గజేంద్రనాథ్ గజకరణ్ గజపతి గజ్రూప్ …

Read more

S అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

S అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు     సాదిక్ సద్రు సడల్ సాకార్ సాగవ్ సజల్ సాజన్ సాంజ్ సాను సారస్ సాతత్య సాత్విక్ సాథ్విక్ సబల్ సబల సబలాక్ష సబలస్వ సబలోదర సబర్ సబస్తా సబ్దభేదిన్ శబ్దారసిమహేశ్వర సబ్దవేదిన్ సభజిత్ సబ్రంగ్ శబరినాథన్ సభజిత్ సభానార సభాపతి సభా సకానా సకారు సక్సిట్ సాచెట్ సచివ్ సచ్చిదానంద సచేతన్ సచిన్ సచిత్ సచిష్ సాసి సాసిన్ సచితా …

Read more

F అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

F అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు   Boy Names With Letter F Cute Names Telugu Baby Names ఫఖీర్ ఫాలచంద్ర ఫరాజ్ ఫారిస్ ఫారూఖ్ ఫాడి ఫలాన్ ఫాడల్ ఫద్ల్ ఉల్లా ఫహద్ ఫైసల్ ఫయాజ్ ఫైజ్ ఫక్రీ ఫలక్ ఫలభూషణ్ ఫల్గు ఫల్గుణి, ఫల్గుణి ఫనీష్ ఫణీంద్ర ఫణిలోకేష్ ఫణీంద్ర ఫణిరత్న ఫణీశ్వర్ ఫనిష్ ఫణిభూషణ్ ఫణిబ్రహ్మ ఫణీంద్రనాథ్ ఫ్యానోత్తమా ఫరీద్ ఫర్హాద్ ఫర్హత్ …

Read more

E అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

E అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు Boy Names with letter E Baby Names 500 Telugu Baby Boy Names E అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు ఏకం ఈషాన్ ఎబాదాహ్ ఈధా ఈధాస్ ఏధాతు సవరించు ఈడి ఎడిట్ ఈహాన్ ఈసన్ ఈషాన్ ఈశ్వర్ ఈరవ్ ఏగైఅరసు ఇహ ఎహిమయ్ ఎహిట్ ఎహ్సాస్ ఎక ఏకాక్ష ఏకాత్మ ఏకాక్షర ఏకాంత్ …

Read more

C అక్షరంతో చిన్న పిల్లల పేర్లు అబ్బాయిల పేర్లు కొత్తవి, తెలుగులో అబ్బాయి పేర్లు తెలుగు పేర్లు

 C అక్షరం తో చిన్న పిల్లల పేర్లు అబ్బాయిల పేర్లు కొత్తవి, తెలుగులో అబ్బాయి పేర్లు తెలుగు పేర్లు   కాచారి కాహా చైతన్య కైత్రా కైత్రరథ చక్రపాలిత కాక్సు చక్రసేనుడు కాక్రిన్ చక్రోద్ధత కాక్సీశ్వరుడు కాపిన్ కార్వర్ సీవెన్ చెల్లన్ చాణక్య చారుచంద్ర   చారుదత్ చారుహాస్ చారుణ్ చాగా చాహత్ చాహెల్ చైతల్ చైతన్ చైద్య చైత్య చైతల్ చైతన్య చైన్ చకోర్ చక్రదేవ్ చక్రధర్ చక్రపాణి చక్రవర్తి చక్షు చమన్ చమన్‌లాల్ చంపక్ …

Read more

H అక్షరంతో చిన్న పిల్లల పేర్లు అబ్బాయిల పేర్లు కొత్తవి, తెలుగులో అబ్బాయి పేర్లు తెలుగు పేర్లు

 H అక్షరంతో చిన్న పిల్లల పేర్లు అబ్బాయిల పేర్లు కొత్తవి తెలుగులో అబ్బాయి పేర్లు తెలుగు పేర్లు   హాదియా హాడీ హమీద్ హానీ హరిత్   హారూన్ హాషిమ్ హాతిమ్ హబీబ్ హదీ హధి రామ్ హఫీజ్ హాహా హాహగిరి హైబ్ హైహయ హజేష్ హకేష్ హలాయుధ హాలిన్ హాలికా హమీద్ హమీర్ హమ్మద్ హనా హనన్ హనీష్ హంస హంసధ్వజ హంసజ హన్సరాజ్ హన్షల్ హన్షిత్ హన్సిన్ హనీష్ హన్స్పాల్ హన్వేష్ హనుమంతుడు హనుమంత్ …

Read more