పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో K అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో K అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with K letter పద్మశాలి ఇంటి పేరుకు గల గోత్రాలు ఇక్కడ పొందుపరచాము కావున మిమిత్రులకు కూడా ఈ లింక్ పంపి సహకరించగలరు ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో సైట్ క్రింద కుడి బాగాన కాంటాక్ట్ పేజిలో మా మయిల్ ఉంటుంది కావున సరైన సమాచారము పంపగలరు అప్ డేట్ చేస్తాము పద్మశాలి ఇంటి …

Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో J అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు  లు తెలుగు లో J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో J అక్షరం తో  ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగినది ,మన పద్మశాలి కుల భందువులందరి Padmasali family names and gotrams in telugu with J letter పద్మశాలి ఇంటి …

Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో I అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో I అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with I letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో I అక్షరం తో 2575 ఇభము కౌండిల్య రుషి 2576 ఇచపాకుల శుక రుషి 2577 ఇడా భరద్వాజ రుషి 2578 ఇదము భరద్వాజ …

Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో H అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో H అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with H letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో H అక్షరం తో 2529 హద్దలూరి భరద్వాజ రుషి 2530 హద్దనూరి పరాశర రుషి 2531 హకీంపల్లి పవన రుషి 2532 హలము వశిష్ట …

Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో G అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో G అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with G letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో జి అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో G అక్షరం తో 1939 గాచర్ల కశ్యప రుషి 1940 గాచికొండ యధు రుషి 1941 గాడ నరసింహ రుషి 1942 గాదాసు బ్రహ్మ …

Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో ఈ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో ఈ అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with E letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో ఈ అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో ఈ అక్షరం తో   1832 ఈధి జయవర్ధన రుషి 1833 ఈమూల ఈశ్వర రుషి 1834 ఎర్నాల దత్తాత్రేయ రుషి 1835 ఎడాకు …

Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో డ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో డ అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with D letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో డ అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో డ అక్షరం తో 1429 దాగు అంగీరస రుషి 1430 దాలు రుష్యశృంగ రుషి 1431 దారం బృహస్పతి రుషి 1432 దాస వాలాఖిల్య …

Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో చ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో చ అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with c letter పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో చ అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో చ అక్షరం తో 1070 చాడ అత్రి రుషి 1071 చాదర్ల కశ్యప రుషి 1072 చాధార కశ్యప రుషి 1073 చాగల్ల విక్రమ …

Read more

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు  మరియు గోత్రములు తెలుగు లో B అక్షరం తో 

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు  మరియు గోత్రములు తెలుగు లో B అక్షరం తో Padmasali family names and gotrams in telugu with letter bha  ఇంటి పేరు    గోత్రము   529 బాధునా దక్షిణామూర్తి రుషి 530 బాడిచెర్ల కశ్యప రుషి 531 బాకా చంద్ర రుషి 532 బాకు చంద్ర రుషి 533 బాల శ్రీధర రుషి 534 బాలే మైత్రేయ రుషి 535 బాలినా సుతీష్ణసూర్య రుషి 536 బాలినే …

Read more