జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలు

 

 

గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు బుగ్గరం

 

 

 

 

 జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలు

 

 

SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 బీర్సాని 2005021

2 బుగ్గరం 2005015

3 చిన్నపురం 2005014

4 గంగపురం 2019001

5 గోపులాపూర్ 2005016

6 మద్దునూర్ 2005018

7 షకల్లా 2019004

8 సిరికొండ 2005022

9 సిరివంచకోట 2005017

10 వెల్గొండ 2005013

11 యశ్వంత్రావుపేట 2019002

 

 

 

 

Read More  జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల రూరల్ మండలంలోని గ్రామాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment