జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు

 

గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు ధర్మపురి

 

జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు

 

 

 జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు

 

 

 

SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 ఆరెపల్లె 2005001

2 ధర్మపురి 2005009

3 డోనర్ 2005006

4 దోంతపూర్ 2005002

5 జైనా 2005004

6 కమలాపూర్ 2005011

7 నగరం 2005012

8 నెరెల్లా 2005007

9 రాయపట్నం 2005019

10 రాజారామ్ 2005005

11 తీగల ధర్మరం 2005003

12 తిమ్మాపూర్ 2005010

13 తుమ్మెనల 2005008

 

 

 

 

Read More  జగిత్యాల్ జిల్లా కొడిమియల్ మండలంలోని గ్రామాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment