జగిత్యాల్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని గ్రామాలు

 

 

గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు ఇబ్రహీంపట్నం

జగిత్యాల్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని గ్రామాలు

 

 

 

 జగిత్యాల్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని గ్రామాలు

 

 

SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 అమ్మక్కపేట 2001014

2 బర్తీపూర్ 2001003

3 డబ్బా 2001013

4 ఎర్దండి 2001002

5 ఎర్రాపూర్ 2001015

6 ఫకీర్ కొండాపూర్ 2001008

7 గోడూర్ 2001010

8 ఇబ్రహీంపట్నం 2001011

9 కమలా నగర్ 2001006

10 కోమటికొండపూర్ 2001001

11 ములారంపూర్ 2001004

12 తిమ్మాపూర్ 2001009

13 వర్షకొండ 2001012

14 వేములకుర్తి 2001005

15 యమపూర్ 2001007

 

 

 

Leave a Comment