జగిత్యాల్ జిల్లా కొడిమియల్ మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా కొడిమియల్ మండలంలోని గ్రామాలు

 

గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు కొడిమియల్

 

 

 

 

 

SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 చెప్పియల్ 2026011

2 గౌరాపూర్ 2026009

3 కొడిమియల్ 2026012

4 కోనాపూర్ 2026003

5 కొండాపూర్ 2026013

6 నాచుపల్లె 2026007

7 నల్లగొండ 2026014

8 నమిలికొండ 2026010

9 పోతారం 2026002

10 పుడూర్ 2026008

11 రామ్‌సాగర్ 2026006

12 శనివరంపేట 2026001

13 సూరంపేట 2026004

14 తిప్పాయిపల్లె 2026015

15 తిరమలాపూర్ 2026005