జగిత్యాల్ జిల్లా కోరాట్ల మండలంలోని గ్రామాలు

జగిత్యాల్ జిల్లా కోరాట్ల మండలంలోని గ్రామాలు

 

గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు కోరాట్ల

జగిత్యాల్ జిల్లా కోరాట్ల మండలంలోని గ్రామాలు

 

 

 

 

SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 ఐలాపూర్ 2022002

2 చిన్నపాటిపల్లె 2022006

3 ధర్మరం 2002021

4 గుమ్లాపూర్ 2022013

5 జోగన్‌పల్లె 2022005

6 కల్లూరు 2022003

7 కోరట్ల (అర్బన్) 2022008

8 మాదాపూర్ 2022007

9 మోహన్‌రావు పేట 2022015

10 నాగుల్‌పేట 2022011

11 పైడిమడుగు 2022004

12 సంగెం 2022012

13 వెంకటపూర్ 2022014

14 యాకీన్‌పూర్ 2022010

15 యూసుఫ్‌నగర్ 2022001

 

 

 

 

Leave a Comment