జగిత్యాల్ జిల్లా కొత్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు,Villages in kathalapur Mandal of Jagtial District

 జగిత్యాల్ జిల్లా కొత్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 

గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు కొత్లాపూర్

జగిత్యాల్ జిల్లా కొత్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 

Villages in kathalapur Mandal of Jagtial District

 

SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 అంబరిపేట 2024018

2 భూషణ్‌రావు పేట 2024003

3 బొమ్మెన 2024008

4 చింతకుంట 2024011

5 దులూరు 2024009

6 దుంపేట 2024010

7 గంభీర్పూర్ 2024013

8 ఇప్పపల్లె 2024015

9 కలికోట 2024017

10 కత్లాపూర్ 2024004

11 నాగమల్లప్ప కుంట 2024005 2024005

జగిత్యాల్ జిల్లా కొత్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు,Villages in kathalapur Mandal of Jagtial District

12 ఊట్‌పల్లె 2024002

13 పెగ్గర్లా 2024001

14 పోసానిపేట 2024012

15 పోతారం 2024016

16 సిర్కొండ 2024006

17 తక్కళ్లపల్లె 2024007

18 తండ్రియల్ 2024014

19 తృతీయ 2024019

Tags: jagtial district,kathalapur mandal,kathalapur,jagtial,robbery in jagtial distyrict,10th class awareness programme held in kathalapur- jagtial,jagtial district |,jagtial district collector,jagtial district news,s awareness programme held in kathalapur,jagtial district : minor girl gets pregnant,jagtial collectorjagtial district police,jagtial district development,jagtial to be new district,telangana new districts,jagitial district,new district in telangana

Leave a Comment