జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లియల్ మండలంలోని గ్రామాలు,Villages in Mallial Mandal of Jagtial District

 జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లియల్ మండలంలోని గ్రామాలు

 

గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు మల్లియల్

జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లియల్ మండలంలోని గ్రామాలు

 

 

Villages in Mallial Mandal of Jagtial District

 

SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 బల్వంతపూర్ 2028015

2 గొర్రెగుండం 2028003

3 మద్దుట్ల 2028004

4 MALLIAL 2028008

5 మనలా 2028009

6 ముత్యంపేట 2028014

7 మైదంపల్లె 2028010

8 నూకపల్లె 2028007

 

జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లియల్ మండలంలోని గ్రామాలు,Villages in Mallial Mandal of Jagtial District

 

9 ఓబులాపూర్ 2028002

10 పోతారం 2028005

11 రాజారామ్ 2028006

12 రాంపూర్ 2028001

13 సర్వాపూర్ 2028013

14 తక్కళ్లపల్లె 2028011

15 తాటిపల్లె 2028012

Tags: jagtial district,maa village mallial,mallial,jagtial district news,mallial village latest news,mallial village,mallial village incident,mallial village news,village talentors,jagtial news,mandini tv mallial,mana village malala,mana village malyala,mallial nukapalli,police found two dead bodies at mallial nukapalli,mallial vlogs,my village show,village lo tour,jagtial today news,village,village patas,village comedy,obulapuram village

Read More  జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల్ మండలంలోని గ్రామాలు,Villages in Jagtial Mandal of Jagtial District
Sharing Is Caring:

Leave a Comment