జగిత్యాల్ జిల్లా రైకల్ మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా రైకల్ మండలంలోని గ్రామాలు

 

గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు  రైకల్

జగిత్యాల్ జిల్లా రైకల్ మండలంలోని గ్రామాలు

 

 జగిత్యాల్ జిల్లా రైకల్ మండలంలోని గ్రామాలు

 

SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 అల్లీపూర్ 2003019

2 ఆలుర్ 2003016

3 భూపతిపూర్ 2003013

4 బోర్నపల్లె 2003001

5 చింతలూరు 2003006

6 దేవన్‌పల్లె 2003002

7 ధర్మాజిపేట 2003015

8 ఇట్కియల్ 2003008

9 కట్కపూర్ 2003003

10 కిస్టాంపేట్ 2003020

11 కుమ్మరిపల్లె 2003011

12 మహితాపూర్ 2003010

13 మూటపల్లె 2003007

14 ఒడ్డెలింగపూర్ 2003014

15 రాయికల్ 2003009

16 రామాజీపేట 2003012

17 తట్లవై 2003004

18 ఉప్పుమాదిగే 2003018

19 వస్తాపూర్ 2003005

20 వీరాపూర్ 2003017

 

 

 

Originally posted 2022-08-11 03:58:38.

Read More  జగిత్యాల్ జిల్లా సారంగాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment