తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా భూపాలపల్లి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

  తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా భూపాలపల్లి  మండలము గ్రామాలు సమాచారం 

 

తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా భూపాలపల్లి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

 

 

1.భూపాలపల్లి మండలము 

1.నేరెడ్పల్లి

2.వాజినేపల్లి

3.గొర్లవేడు

4.కొత్తపల్లి

5.గూడాడుపల్లి

6.కొంపల్లి

7.జంగేడు

8.కమలాపూర్

9.రాంపూర్

10.చిక్నేపల్లి

11.పంబాపూర్

12.నగరం

13.అజంనగర్

14.నందిగామ

15.దీక్షకుంట

16. బుధరం

17. దూదేకులపల్లి

18. పందిపంపుల

19. భూపాలపల్లి

20. భీమ్‌ఘన్‌పూర్

21. పెద్దాపూర్

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా ఘన్‌పూర్ ములుగు మండలము గ్రామాలు సమాచారం
Sharing Is Caring:

Leave a Comment