తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా ముత్తారం (మహదేవ్‌పూర్) మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా ముత్తారం (మహదేవ్‌పూర్) మండలము  గ్రామాలు సమాచారం

 

 

 

 

ముత్తారం (మహదేవ్‌పూర్) మండలము

1. ములుగుపల్లి

2. పోలారం

3. స్తంభంపల్లి(PP)

4. కొర్లకుంట

5. మాధారం

6. జీలపల్లి

7. నిమ్మగూడెం

8. యామన్‌పల్లి

9. ముత్తారం (మహదేవ్‌పూర్)

10. వజ్నేపల్లి

11. నల్లగుంట (మీనాజిపేట)

12. రెగ్యుల గూడెం

13. బోర్లగూడెం

14. పెగడపల్లి

15. యేత్నారం

16. సింగంపల్లి

17. గద్దలపల్లి

18. కంకునూర్

19. రెడ్డిపల్లె

20. స్తంభంపల్లి (P.K.)

21. గండికామరం

22. సింగారం

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top