తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా ఘన్‌పూర్ ములుగు మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా ఘన్‌పూర్ ములుగు మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా ఘన్‌పూర్ ములుగు మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

 

 

ఘన్‌పూర్ ములుగు మండలము 

1. చెల్పూర్

2. ధర్మారావుపేట

3. కర్కపల్లి

4. బుర్రకాయలగూడెం

6. బుధరం

5. మైలారం

7. ఘనపూర్

8. కొండాపూర్

9. తుపురం

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా టేకుమట్ల మండలము గ్రామాలు సమాచారం
Sharing Is Caring:

Leave a Comment