తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా రేగొండ మండలము గ్రామాలు సమాచారం,Jayashankar Bhupalpally District Regonda Zone Village Information

 తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా రేగొండ మండలము  గ్రామాలు సమాచారం,

 

తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా రేగొండ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

Jayashankar Bhupalpally District Regonda Zone Village Information

రేగొండ మండలము  

1. పొనగండ్ల

2. మడతపల్లి

3. కొడవటంచ

4. భాగిర్తిపేట

5. రామన్నగూడ

6. తిరుమలగిరి

7. రేగొండ

8. లింగాల

9. రేపాక

10. కనపర్తి

11. దమ్మన్నపేట

12. చెన్నాపూర్

13. చిన్నకోడెపాక

14. జగ్గయ్యపేట

15. సుల్తాన్‌పూర్

16. జంషెడ్‌బైగ్‌పేట్

17. కొత్తపల్లెగోరి

18. కోనరావుపేట

Tags: jayashankar bhupalpally,jayashankar bhupalpally district,bhupalpally,jayashankar bhupalapally,jayashankar bhupalpally district forest for maoist,regonda,jaya shankar bhupalp[ally district,cricket matches in jayashankar bhupalpally,food poison in jayashankar bhupalpally,jayashankar bhupalpally news,jayashanker,jayashankar bhupalpally corona cases,corona case in jayashankar bhupalpally,jayashankar bhupalpally park,high alert in jayashankar bhupalpally

Leave a Comment