జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ఐజా మండలం గ్రామాల జాబితా

 జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ఐజా మండలం గ్రామాల జాబితా 

 

 

 

ఐజా

ఉత్తనూర్

బి.తిమ్మాపూర్

ఎక్లాస్‌పూర్

దేవబొండ

బింగిదొడ్డి

తూంకుంట

జాడదొడ్డి

యాపదిన్నె

వెంకటాపూర్

ఐజా

మేడికొండ

తోతినోనిదొడ్డి

సింధనూరు

కుడకనూరు

పుల్లికల్

కేశవపురం

వెణిసంపూర్

చిన్న తాండ్రపాడు

ఉప్పల్