తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా భిక్నూర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా భిక్నూర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా భిక్నూర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

1 భిక్నూర్

2 రామేశ్వరపల్లె

3 అంతంపల్లె

4 లక్ష్మీదేవిపల్లె

5 కాచాపూర్

6 భిక్నూర్

7 గుర్జకుంట

8 రైగట్లపల్లె

9 బస్వాపూర్

10 మల్లుపల్లె

11 పెద్దమల్లారెడ్డి

12 కంచెర్ల

13 ఇసన్నపల్లె

14 భాగీరథిపల్లె

15 తిప్పాపూర్

Leave a Comment