తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్కుండ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్కుండ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్కుండ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

1 బిచ్కుండ

2 అజోలా

3 గుండెకల్లూరు

4 ఖట్గావ్

5 శెట్లూరు

6 మేకా

7 హస్గుల్

8 సిర్సముందర్

9 గోపనపల్లె

10 బిచ్కుంద

11 కందరపల్లె

12 ఫత్లాపూర్

13 దౌలతాపూర్

14 మల్కాపూర్

15 చిన్న ధడ్గీ

16 చిన్న దేవడ

17 పెద్ద దేవడ

18 పెద్ద ధడ్గీ

19 పుల్కల్

20 వాజిద్‌నగర్

21 గుండెనమాలి

22 బండరాంజల్

23 రాజాపూర్

24 లింగాపూర్

25 పెద్ద తక్కడ్పల్లె

26 మన్యపూర్

27 సీతారాంపల్లె

28 శాంతపూర్

29 మల్కాపూర్ (కొడప్‌గల్‌పట్టి)

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా నాగిరెడ్డిపేట మండలము గ్రామాలు సమాచారం
Sharing Is Caring:

Leave a Comment