తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా దోమకొండ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా దోమకొండ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

 

 

1 దోమకొండ

2 ముత్యంపేట

3 దోమకొండ

4 లింగుపల్లె

5 కుందారం

6 సీతారాంపూర్

7 సంగమేశ్వర్

8 అంచనూరు

9 అంబర్‌పేట

10 సీతారాంపల్లె

11 సిరిబీబీపేట