తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా నిజాంసాగర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా నిజాంసాగర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా నిజాంసాగర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

 

శనివారపేట నిజాంసాగర్

1 నిజాంసాగర్

2 తెలగపూర్

3 కోనంపల్లె

4 రాఘవపల్లె

5 రంగాపూర్

6 సింగీతం

7 నర్సాపూర్

8 వెంగళంపల్లె

9 మక్దుంపూర్

10 గాలిపూర్

11 కోమలంచ

12 తుంకేపల్లె

13 తుర్కపల్లె

14 శైర్ఖాన్పల్లె

15 నర్వ

16 బూర్గుల్

17 గుంకుల్

18 గోర్గల్

19 మాగీ

20 వడ్డేపల్లె

21 మల్లూరు

22 జక్కాపూర్

23 మంగుళూరు

24 నర్సింగరావుపల్లె

25 వెలుగునూరు

26 బ్రాహ్మణపల్లె

27 ఆరెపల్లె

28 అచ్చంపేట్

29 బంజేపల్లె

30 హసన్‌పల్లె

Leave a Comment