తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా పిట్లం మండలము గ్రామాలు సమాచారం,Telangana State Kamareddy District Pitlam Zone Villages Information

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా పిట్లం మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

 

Telangana State Kamareddy District Pitlam Zone Villages Information

సోన్‌పేట్ పిట్లం

1 పిట్లం

2 కోరంపల్లె

3 పరేడ్పల్లె

4 బండపల్లె

5 మద్దెలచెర్వు

6 బొల్లకపల్లె

7 చిన్న గౌరారం

8 పెద్ద రాంపూర్

9 కుర్తి

10 సిద్దాపూర్

11 చిల్లంగి

12 అల్లాపూర్

13 బర్నాపూర్

14 ధర్మారం

15 చిన్న కొడప్‌గల్

16 కిష్టాపూర్

17 బ్రాహ్మణపల్లె

18 పెద్ద అన్నారం

19 పోత్రెడ్డిపల్లె

20 హస్నాపూర్

21 కరేగావ్

22 గోడమ్‌గావ్

23 ఖంబాపూర్

24 మర్దండ

25 తిమ్మానగర్

26 పిట్లం

27 నాగంపల్లె

Tags: telangana news,kamareddy district,telangana latest news,telangana updates,etv telangana,kamareddy,telangana news live,mobile phone shop robbery in kamareddy district – tv1,cheapest agriculture land for sale telangana kamareddy district,cheapest formulas for sale kamareddy district,updates from polling booths in kamareddy district,kamareddy district news,new districts in telangana,telangana,kamareddy district report,kamareddy district development

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా తాడ్వాయి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top