తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా రాజంపేట మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా రాజంపేట మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా రాజంపేట మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

 

1 రాజంపేట*

2 పొందుర్తి (శివపల్లి హామ్లెట్‌తో సహా)

3 తలమడ్ల

4 పెద్దపల్లె

5 అర్గొండ (బస్వన్నపల్లి హామ్లెట్‌తో సహా)

6 కొండాపూర్

7 గుండారం (ఎల్లారెడ్డిపల్లి హామ్లెట్‌తో సహా)

8 సిద్ధాపూర్

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా లింగంపేట్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం
Sharing Is Caring:

Leave a Comment