తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా తాడ్వాయి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా తాడ్వాయి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా తాడ్వాయి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

 

1 తాడ్వాయి

2 కంకల్

3 కేలోజివాడి

4 సంగోజివాడి

5 బ్రాహ్మణపల్లె

6 చందాపూర్

7 పెద్ద డెమి

8 యర్రపహాడ్

9 తాడ్వాయి

10 కృష్ణాజివాడి

11 అబ్దుల్లానగర్

12 బ్రహ్మాజీవాది

13 చిన్న డెమి

14 ఎండ్రియాల్

15 నందివాడ

16 చిట్యాల్

17 సోమరం

18 వెంకాయలపల్లె

19 సంతాయిపేట

20 దేవాయిపల్లె

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం
Sharing Is Caring:

Leave a Comment