కరీంనగర్ జిల్లా కరీంనగర్ మండలం గ్రామాల జాబితా

 కరీంనగర్ జిల్లా కరీంనగర్ మండలం గ్రామాల జాబితా

కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్లు మరియు మండలాలు: కరీంనగర్, కరీంనగర్ జిల్లా యొక్క పరిపాలనా ప్రధాన కార్యాలయం, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్‌కు ఈశాన్యంగా 160 కి.మీ దూరంలో ఉంది. జిల్లాలో 2 రెవెన్యూ డివిజన్లు, 16 మండలాలు ఉన్నాయి.

 

1)కరీంనగర్

2)హుజూరాబాద్

 

 

 

కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్లు మరియు మండలాలు

 

కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్లు మరియు మండలాలు

 

 

 

 

 

GO 225 ప్రకారం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్లు మరియు మండలాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది

 

1 కరీంనగర్

2 పోతుగల్ (మునిగిపోయిన)

3 హస్నాపూర్ (మునిగిపోయింది)

 

 

 

Read More  Mustabad Mandal Sarpanch | Upa-Sarpanch | Ward member Mobile Numbers List Karimnagar District in Telangana State
Sharing Is Caring:

Leave a Comment