తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని ఖమ్మం రూరల్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

ఖమ్మం జిల్లాలోని ఖమ్మం గ్రామీణ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని 21 మండలాలలో ఖమ్మం గ్రామీణ మండలం ఒకటి. ఖమ్మం రూరల్ మండలంలో 20 గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఖమ్మం రూరల్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితాను వెల్లడించాం.

 

ఖమ్మం రూరల్  మండలంలోని  గ్రామాల జాబితా

 

ఖమ్మం (గ్రామీణ)

 

ఆరెకోడు

ఆరెకోడు తాండ

ఆరెంపుల

బారుగూడెం

చింతపల్లి

గొల్లగూడెం

గొల్లపాడు

గూడూరుపాడు

కాచిరాజుగూడెం

కస్నా తండా

కొండాపురం

ఎం.వెంకటాయపాలెం

మద్దులపల్లి

మంగళగూడెం

ముత్తగూడెం

పల్లెగూడెం

పోలేపల్లి

పోలిశెట్టిగూడెం

పొన్నెకల్

తల్లంపాడు

తనగంపాడు

తెల్దారుపల్లి

తీర్థాల

ఎదులాపురం

పెదతండా

గుర్ర్లపాడు

వెంకటగిరి

గుడిమల్ల

ఖమ్మం రూరల్  మండలంలోని  గ్రామాల జాబితా