తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని ముదిగొండ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మంజిల్లాలోని ముదిగొండ మండలంలోని గ్రామాలజాబితా

 

అమ్మపేట

బాణపురం

చిరుమర్రి

ఎడవల్లి

గంధసిరి

గోకినేపల్లి

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని ముదిగొండ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 

కమలాపురం

కట్టకూర్

ఖానాపురం

లక్ష్మీపురం

మాధపురం

మల్లన్నపాలెం

మల్లారం

మేడేపల్లి

ముదిగొండ

ముత్తారం

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని ముదిగొండ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

PAMMI

పాండ్రేగుపల్లి

పెదమండవ

సువర్ణపురం

వల్లభి

వల్లపురం

వనంవారి కిష్టాపురం

వెంకటాపురం

యడవల్లి లక్ష్మీపురం

Tags: khammam district (indian district),mudigonda mandal,history and detailed information,khammam district,list of mandals in district of telangana state,telangana districts and mandals,list of ap districts and mandals,khammam visiting places,indian constitution day,dalit bandhu units distribution,jagtial district,gondriyala gramam,kondagattu village,telangana 33 major districts,indian constitution day 2021,districts in telangana,telangana districts map

Leave a Comment