తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని రఘునాధపాలెం మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని రఘునాధపాలెం మండలంలోని  గ్రామాల జాబితా

 

 

బద్యతాండ

బావోజితాండా

బూడిదంపాడు

చెరువుకొమ్ముతాండ

చిమ్మపూడి

చింతగుర్తి

దారేడు

దొనబండ

ఎర్లపూడి

జి.కె.బంజారా

గణేశ్వరం

హర్యతాండ

K.V బంజారా

కమంచికల్

కొర్లబోడుతండా

కోటపాడు

కోయచలక

లచ్చిరామతాండ

మల్లేపల్లి

మంచుకొండ

మంగ్యాతాండ

మూలగూడెం

ఎన్.వి.బంజారా

పడమటితాండ

పంగిడి

పాపటపల్లి

పరికలబోడుతాండా

పూతనితాండ

పువ్వాడనగర్

రఘునాధపాలెం

రాజబల్లి నగర్

రామక్యాతండా

రాములుతాండ

రెగ్యులాచలక

శివాయిగూడెం

సూర్యతాండ

వి.ఆర్.బంజారా

వి.వెంకటాయిపాలెం

వేపకుంట్ల

జింకలతండా