తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని సింగరేణి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని సింగరేణి మండలంలోని  గ్రామాల జాబితా

 

 

 

 

 

అప్పాయిగూడెం

బాజుమల్లాయిగూడెం

బాజ్యతాండ

భాగ్య నగర్ తాండా

బోటి తాండా

చీమలపాడు

చిన్నమాడంపల్లి

దుబ్బ తాండా

గాదెపాడు

గంగారామ్ తండా

గేట్ కారేపల్లి

గేటు రేలకాయలపల్లి

గిద్దవారిగూడెం

గుంపెళ్లగూడెం

గుట్టకిందగుంపు

జైత్రం తండా

కమలాపురం

కోమట్లగూడెం

కొమ్ముగూడెం

కోత తాండ

మాధారం

మంగలి తాండ

మాణిక్యారం

మొట్లగూడెం

నానునగర్ తండా

పాత కమలాపురం

పాటిమీద గుంపు

పెరుపల్లి

పోలంపల్లి

రావోజీ తాండా

రేగులగూడెం

రేలకాయలపల్లి

సీతారాంపురం

సింగరేణి

సూర్య తాండ

టేకులగూడెం

తొడితల గూడెం

ఉసిరికాయలపల్లి

వెంకటయ్య తాండ

విశ్వనాధపల్లి

యర్రబోడు

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని తిరుమలాయపాలెం మండలంలోని గ్రామాల జాబితా
Sharing Is Caring:

Leave a Comment