తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని వైరా మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని వైరా మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 

ఆస్థానగుర్తి

దాచాపురం

గన్నవరం

గరికపాడు

గొల్లపూడి

గొల్లెనపాడు

గోవిందపురం

ఖానాపురం

కొండకోడిమ

కోస్తల

లక్ష్మీపురం

లింగన్నపాలెం

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని వైరా మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 

ముసలిమడుగు

నారపునేనిపల్లి

పాలడుగు

పుణ్యపురం

రెబ్బవరం

సిరిపురం(కేజీ)

వేదిక పినపాక

తాటిపూడి

వల్లాపురం

విప్పలమడక

Tags: khammam district elections,somagudem village in mancherial district,khammam district song,khammam district,khammam district history,history of khammam district,khammam district news,khammam jilla history,khammam khilla history,khammam visiting places,list of mandals in district of telangana state,khammam khilla history in telugu,telangana districts and mandals,khammam second hand autos for sale,special story on kham district girijana colonyes

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని పెనుబల్లి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా
Sharing Is Caring:

Leave a Comment