యాదాద్రి జిల్లా ఆత్మకూర్ మండలంలోని గ్రామాలు,Villages in Atmakur Mandal of Yadadri District

 యాదాద్రి జిల్లా ఆత్మకూర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా,Villages in Atmakur Mandal of Yadadri District

 

యాదాద్రి జిల్లా ఆత్మకూర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా: ఆత్మకూర్ తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. ఆత్మకూర్ తెలంగాణ ప్రాంతంలోని ఆత్మకూర్ మండలానికి చెందిన ప్రధాన కార్యాలయం. ఆత్మకూర్ మండలం 27 గ్రామాలను కలిగి ఉంది. అవి ఆత్మకూర్, చాడ, చామాపూర్, చందేపల్లి, దుప్పెల్లి, కాటేపల్లి, ఖపురాపల్లి, కొండాపూర్, కొరటికల్, కూరెళ్ల, లింగరాజపల్లి, మోదుమాయిగూడెం, మొరిపిరాల, నాంచారిపేట, నర్సాపూర్, రాంపూర్‌పల్లి, పల్లెర్లపల్లి, పల్లెర్లపల్లి, పల్లెర్లపల్లి, పల్లెర్లపల్లి, పాలేరుపల్లి, పల్లెర్లపల్లి, పల్లెర్లపల్లి, పల్లెపల్లెటూరు ,తిమ్మాపూర్, తుక్కాపూర్, ఉప్పలఫాడ్.

 

ఈ ప్రాంతంలో మాట్లాడే స్థానిక భాష : తెలుగు

 

యాదాద్రి జిల్లా ఆత్మకూర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా,Villages in Atmakur Mandal of Yadadri District

 

ఆత్మకూర్

చాడ

చామాపూర్

చందేపల్లి

దుప్పెల్లి

కాటేపల్లి

ఖపురైపల్లి

కొండాపూర్

కొరటికల్

యాదాద్రి జిల్లా ఆత్మకూర్ మండలంలోని గ్రామాలు,Villages in Atmakur Mandal of Yadadri District

 

కూరెల్ల

లింగరాజపల్లి

మోదుమాయిగూడెం

మొరిపిరాల

నాంచారిపేట

నర్సాపూర్

పల్లెర్ల

పోతిరెడ్డిపల్లి

పుల్లాయిగూడెం

రాఘవాపూర్

రహీంఖాన్‌పేట

రాయపల్లి

సింగారం

టి రేపాక

తిమ్మాపూర్

సర్వేపల్లి

తుక్కాపూర్

ఉప్పలఫాడ్

యాదాద్రి జిల్లా ఆత్మకూర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 

Tags: list of mandals in district of telangana state,telangana districts and mandals,telangana districts list,telangana districts map,telangana districts,new districts list in telangana,list of new districts in telangana,telangana mandals list,telangana new districts,telangana tourist badri,list of telangana mandals,telangana new 33 districts,new districts in telangana debate,districts in telangana,telangana 33 major districts,telangana new districts song