యాదాద్రి జిల్లా భువనగిరి మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా భువనగిరి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

యాదాద్రి జిల్లా భువనగిరి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా: భువనగిరి తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. భువనగిరి మండలానికి ప్రధాన కేంద్రం. భువనగిరి మండలంలో 35 గ్రామాలున్నాయి. పట్టిక క్రింద యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భువనగిరి మండలంలోని గ్రామాలను అందించాము. ఈ ప్రాంతంలో మాట్లాడే స్థానిక భాష తెలుగు.

యాదాద్రి జిల్లా భువనగిరి మండలంలోని గ్రామాలు

 

యాదాద్రి జిల్లా భువనగిరి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

అనాజిపురం

అనంతరామ్

బాలంపల్లి

బండ సోమరం

బస్వాపూర్

Bn.తిమ్మాపూర్

బొల్లేపల్లి

బొమ్మాయిపల్లి

చందుపట్ల

చీమలకొండూరు

గంగసానిపల్లి

గౌస్‌నగర్

హన్మాపూర్

జమ్మాపూర్

కేసారం

కూనూరు

మన్నెవారిపంపు

ముత్తిరెడ్డిగూడెం

ముత్యాలపల్లి

నాగిరెడ్డిపల్లి

నమత్పల్లి

నందనం

పచర్లబోడు

తండపగిడిపల్లి

పెంచికల్పహాడ్

రాయగిరి

రామచంద్రాపూర్

రెడ్డినాయక్తండా

సూరేపల్లి

తాజ్పూర్

తుక్కాపూర్

వీరవెల్లి

వడాయిగూడెం

వాడపర్తి

యర్రంబెల్లి

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని భువనగిరి మండలం, గ్రామాలు

Read More  యాదాద్రి జిల్లా గుండాల మండలం గ్రామాల వివరాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment