యాదాద్రి జిల్లా తుర్కపల్లి మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా తుర్కపల్లి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

యాదాద్రి జిల్లా తుర్కపల్లి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా: తుర్కపల్లి తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. తుర్కపల్లి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని తుర్కపల్లి మండలానికి చెందిన ఒక ప్రధాన కేంద్రం. తుర్కపల్లి మండలం 23 గ్రామాలను కలిగి ఉంది.

అవి చిన్న లక్ష్మాపూర్, దత్తాయిపల్లి, ధర్మారం, గందమల్ల, గొల్లగూడెం, గోపాల్‌పూర్, ఇబ్రహీంపూర్, కోనాపూర్, కొండాపూర్, ఎం. త్రుకపల్లి, మాదాపూర్, మల్కాపూర్, మోతీరామ్ తండా, ముల్క పల్లి, నాగై పల్లి, పల్లె ఫాడ్, పెద్దతండా, రుస్తాపూర్, తిరుమలాపూర్, వాసలమర్రి, వీరారెడ్డిపల్లి, వేలుపుపల్లి, వెంకటాపూర్.

 

యాదాద్రి జిల్లా తుర్కపల్లి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

చిన్న లక్ష్మాపూర్

దత్తాయిపల్లి

ధర్మారం

గందమల్ల

గొల్లగూడెం

గోపాల్పూర్

ఇబ్రహీంపూర్

కోనాపూర్

కొండాపూర్

తుర్కపల్లి

మాదాపూర్

మల్కాపూర్

మోతీరామ్ తండా

ముల్క పల్లి

నాగై పల్లి

పల్లె ఫాడ్

పెద్దతండా

రుస్తాపూర్

తిరుమలాపూర్

వాసలమర్రి

వీరారెడ్డిపల్లి

Read More  యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాలు

వేలుపుపల్లి

వెంకటాపూర్

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *