శ్రీ భవానీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్,Telugu lyrics Sri Bhavani Ashtottara Shatanamavali Telugu

శ్రీ భవానీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్,Telugu lyrics Sri Bhavani Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics


శ్రీ భవానీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్,Telugu lyrics Sri Bhavani Ashtottara Shatanamavali Telugu


sri bhavani ashtottara shatanamavali srisailam temple abhishekam timings srisailam devasthanam timings sri dharmasthala manjunatha swamy darshan timings saubhagya ashtottara stotram meaning sri lakshmi ashtottara shatanamavali in english pdf ashtottara shatanamavali telugu 108 names of bhagawan sri sathya sai baba bhavani ashtakam telugu pdf bhavani ashtakam pdf

Singer శ్రీ భవానీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్,Telugu lyrics Sri Bhavani Ashtottara Shatanamavali Telugu
Composer
Music
Song Writer

Lyrics

శ్రీ భవానీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్,Telugu lyrics Sri Bhavani Ashtottara Shatanamavali Telugu

ఓం శ్రీ భవాన్యై నమః ఓం శివాన్యై నమః ఓం రుద్రాణ్యై నమః ఒరేయ్ ఓం మృడాన్యై నమః ఓం కాళికాయై నమః ఓం చండికాయై నమః ఓం దుర్గాయై నమః ఓం మహాలక్ష్మ్య నమః ఓం మహామాయాయై నమః ఓం పరాయై నమః ఓం అంబాయై నమః ఓం అంబికాయై నమః ఓం అఖిలాయై నమః ఓం సనాతన్యై నమః ఓం జగన్మాతృకాయై నమః ఓం జగదాధారాయై నమః ఓం

శ్రీ భవానీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్,   Telugu lyrics Sri Bhavani Ashtottara Shatanamavali Telugu

ఓం శ్రీ భవాన్యై నమః

ఓం శివాన్యై నమః

ఓం రుద్రాణ్యై నమః ఒరేయ్

ఓం మృడాన్యై నమః

ఓం కాళికాయై నమః

ఓం చండికాయై నమః

ఓం దుర్గాయై నమః

ఓం మహాలక్ష్మ్య నమః

ఓం మహామాయాయై నమః

ఓం పరాయై నమః

ఓం అంబాయై నమః

ఓం అంబికాయై నమః

ఓం అఖిలాయై నమః

ఓం సనాతన్యై నమః

ఓం జగన్మాతృకాయై నమః

ఓం జగదాధారాయై నమః

ఓం సర్వదాయై నమః

ఓం సర్వగాయై నమః

ఓం సర్వాయై నమః

ఓం శర్వాణ్యై నమః

ఓం గౌర్యై నమః

ఓం సింహాసనాసీనాయై నమః

ఓం కాళరాత్ర్యై’ నమః

ఓం సినీవాల్యై నమః

ఓం చిన్మయాయై నమః

ఓం మహాశక్త్యై నమః

ఓం విద్యుల్లతాయై నమః

ఓం అర్థమాత్రాయై నమః

ఓం సాక్షిణ్యై నమః

ఓం అలేఖాయై నమః

Read More  మహిమాన్వితమైన 108 శివలింగ నామాలు లిరిక్స్, Glorious 108 Names of Shiva Lingas Lyrics

ఓం అనూహ్యాయై నమః

ఓం అనుపమాయై నమః

ఓం మహిషమర్ధిన్యై నమః

ఓం వృత్రాసురనిర్మూలహేతవే నమః

ఓం త్రినేత్రాయై నమః

ఓం చంద్రచూడాయై నమః

ఓం సురారాధ్యాయై నమః

ఓం దుర్గాయై నమః

ఓం భ్రమరాంబాయై నమః

ఓం చండ్యై నమః

ఓం చాముండాయై నమః

ఓం శివార్ధరూపిణ్యై నమః

ఓం సిద్దిదాయై నమః

ఓం పర్వతవర్దిన్యై నమః

ఓం సింహాధిష్ఠాయై నమః

ఓం భక్తహృదయాధిస్థాయై నమః

ఓం మహావిద్యాయై నమః

ఓం ప్రకృత్యై నమః

ఓం వికృత్యై నమః

ఓం సుకృత్యై నమః

ఓం సర్వకృత్యై నమః

ఓం నిత్యై నమః

ఓం నిశ్చలాయై నమః

ఓం నిరాలంబాయై నమః

ఓం సర్వాధారాయై నమః

ఓం సర్వేశ్వర్యై నమః

ఓం వాగ్దేవతాయై నమః

ఓం కళాయై నమః

ఓం విశ్వంభరాయై నమః

ఓం విశ్వమోహిన్యై నమః

ఓం సృష్టిస్థితిలయ హేతవే నమః

ఓం సర్వమంగళాయై నమః

ఓం లావణ్యాయై నమః

ఓం సౌందర్యలహర్యై నమః

ఓం ఆసన్ని వారిణ్యై నమః

ఓం సర్వతాపవారిణ్యై నమః

ఓం అమృతమణితాటంకాయై నమః

ఓం గాయత్ర్యై నమః

ఓం గాంధర్వాయై నమః

ఓం ఆఢ్యాయై నమః

ఓం అభయాయై నమః

ఓం అజేయాయై నమః

ఓం అగమ్యా నమః

ఓం దుర్గమా నమః

ఓం చిదానందలహర్యై నమః

ఓం వేదాతీతాయై నమః

ఓం మణిద్వీపావాసాయై నమః

ఓం మహత్తరాయై నమః

ఓం జగద్దితభవాయై నమః

ఓం మహామత్యై నమః

ఓం మేధాయై నమః

ఓం స్వధాయై నమః

ఓం స్వాహాయై నమః

ఓం వటుప్రియాయై నమః

ఓం దుర్గాసురభంజన్యై నమః

ఓం జగత్ శరణ్యాయై నమః

ఓం శివమంచస్థితాయై నమః

ఓం చింతామణిగృహిణ్యై నమః

ఓం స్తోత్రప్రియాయై నమః

ఓం సదాచారాయై నమః

ఓం నిర్విచారాయై నమః

ఓం నిష్కామసేవాప్రియాయై నమః

ఓం వ్రతరూపాయై నమః

ఓం యజ్ఞమయాయై నమః

ఓం యజ్ఞేశాయై నమః

ఓం శివప్రియాయై నమః

ఓం ప్రాణసారాయై నమః

ఓం జగత్ప్రాణాయై నమః

ఓం అద్యంతరహత్యాయై నమః

ఓం ఇంద్రకీలాద్రివాసిన్యై నమః

ఓం గుణత్రయవివర్జితాయై నమః

ఓం కోటిసూర్యప్రభాయై నమః

ఓం శాంభవ్యే నమః

ఓం హింగుళ్యై నమః

ఓం ప్రహ్లాదిన్యై నమః

ఓం వహ్నివాసిన్యై నమః

ఓం పతాకిన్యై నమః

ఓం పంచమప్రియాయై నమః

ఇతి శ్రీ భవాని అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

Telugu lyrics Sri Bhavani Ashtottara Shatanamavali Telugu

Om Sri Bhavanyai Namah

Om Shivanyai Namah

Read More  శ్రీ గరుడ అష్టోత్తర శతనామావళి లిరిక్స్, Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali In Telugu Lyrics 

Om Rudranyai Namah Orei

Om Mridanyai Namah

Om Kalikayai Namah

Om Chandikayai Namah

Om Durgayi Namah

Om Mahalakshmi Namah

Om Mahamayayai Namah

Om Parayai Namah

Om Ambayai Namah

Om Ambikayai Namah

Om Akhilayai Namah

Om Sanatanyai Namah

Om Jaganmatrukai Namah

Om Jagadadharayai Namah

Om Sarvadayai Namah

Om Sarvagayai Namah

Om Sarvayai Namah

Om Sharvanyai Namah

Om Gaurayai Namah

Om simhasanaseenai namah

Om Kalaratryai’ Namah

Om Sinivalai Namah

Om Chinmayayai Namah

Om Mahashaktyai Namah

Om Vidyullathaai Namah

Om Arthamatrayai Namah

Om Sakshinyai Namah

Om Alekhayi Namah

Om Anuhyayai Namah

Om Anupamayi Namah

Om Mahishamardhinyai Namah

Om Vritrasuranirmulahetave Namah

Om Trinetrayai Namah

Om Chandrachudayai Namah

Om Suraradhyayai Namah

Om Durgayi Namah

Om Bhramarambayi Namah

Om Chandyai Namah

Om chamundayai namah

Om Shivardrupinyai Namah

Om Siddidayai Namah

Om Parvatvardinyai Namah

Om Simhadhishthayai Namah

Om Bhaktahrdayadhisthaai Namah

Om Mahavidyayi Namah

Om Prakrtyai Namah

Om Vikrtyai Namah

Om Sukrityai Namah

Om Sarvakrityai Namah

Om Nityai Namah

Om Nishchalayai Namah

Om Niralambayai Namah

Om Sarvadharayai Namah

Om Sarveshwaryai Namah

Om Vagdevataai Namah

Om Kalayai Namah

Om Vishwambharaai Namah

Om Vishwamohinyai Namah

Om Sristithalaya Hetave Namah

Om Sarvamangalayi Namah

Om Lavanyai Namah

Om Soundaryalaharyai Namah

Om Asanni Varinyai Namah

Om Sarvatapavarinyai Namah

Om Amritmanitatankayai Namah

Om Gayatryai Namah

Om Gandharvaai Namah

Om Adhyayai Namah

Om Abhayayai Namah

Om Ajayayai Namah

Om Agamya Namah

Om Durgama Namah

Om Chidanandalaharyai Namah

Om Vedathitayai Namah

Om Manidvipavasayai Namah

Om Mahattarayai Namah

Om Jagadditbhavayai Namah

Om Mahamatyai Namah

Om Medhayai Namah

Om Swadhayai Namah

Om Swahayai Namah

Om Vatupriyaai Namah

Om Durgasurabhanjanyai Namah

Om Jagat Saranyayai Namah

Read More  శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

Om Shivamanchasthitaiai Namah

Om Chintamanigrihinyai Namah

Om stothrapriyai namah

Om Sadacharayi Namah

Om Nirvicharaai Namah

Om nishkamasevapriayai namah

Om Vratarupayai Namah

Om Yajnamayai Namah

Om Yajnesayai Namah

Om Shivapriyaai Namah

Om Pranasarayai Namah

Om Jagatpranayai Namah

Om Adyantarahatyayai Namah

Om Indrakiladrivasinyai Namah

Om Gunatrayavivarjitaiai Namah

Om kotisuryaprabhayai namah

Om Shambhavye Namah

Om Hinguliai Namah

Om Prahladinyai Namah

Om Vahnivasinyai Namah

Om Patakinyai Namah

Om Panchamapriyai Namah

Iti Sri Bhavani Ashtottara Shatanamavali is complete

 

 

శ్రీ భవానీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్,Telugu lyrics Sri Bhavani Ashtottara Shatanamavali Telugu Watch Video

english bhavani ashtakam english bhavani ashtakam lyrics english shiva ashtottara shatanamavali tamil devi ashtothram in english devi vaibhava ascharya stotram rajarajeshwari ashtottara shatanamavali in english pdf gowri ashtothram telugu pdf lord shiva ashtothram in english bhavani ashtakam in english lakshmi ashtottara shatanamavali in english vaibhava lakshmi ashtothram in telugu vishnu ashtottara telugu shiva ashtottara namavali tamil

Originally posted 2022-11-19 12:15:28.

Sharing Is Caring: